Nominerad till Årets Tidskrift 2022 och Publishingpriset 2022

Kommunerna som säger ja till vindkraft

När de flesta av landets kommuner säger nej till vindkraft finns det ett fåtal som vågar trotsa folkopinionen och tillåter nya etableringar. I Piteå skickar kommunstyrelsens vice ordförande en passning söderöver.
– Kärnkraften är inget realistiskt alternativ, ni måste tillåta mer vindkraft.

Ny lag om klimatkrav i offentliga upphandlingar väcker reaktioner

Varje år köper offentlig sektor in tjänster och varor för runt 800 miljarder kronor. Nu vill regeringen att upphandlingarna ska visa större hänsyn till hållbarhetsfrågor, som ett steg på vägen till ett fossilfritt samhälle. Det nya lagförslaget får både positiva och negativa reaktioner.

Klimatförändringarna slår olika hårt mot Sveriges kommuner

Översvämningar, skyfall och värmeböljor. Klimatförändringarna sätter stor press på att Sveriges kommuner börjar anpassa sig till ett nytt klimat. Men klimatutmaningarna ser olika ut för olika kommuner. Här har kommunerna börjat förbereda sig på vad som kommer att hända.