Annons

Varierad odling bäddar för kolsänkor i marken

Jordbruket kan spela en viktig roll för att lagra kol i marken, visar ny forskning. Det handlar om att bearbeta marken mindre och om att odla varierat, flerårigt och gärna baljväxter.

Mangrove och sjögräsängar viktiga kolsänkor

Ny forskning visar att tropisk mangrove är särskilt bra på att lagra undan kol och är därför viktiga kolsänkor globalt, liksom sjögräsängar längs kusterna. Att bevara eller återplantera mangrove är därför en smart klimatåtgärd.