Möjligt att klara tvågradersmålet

Även om uppvärmningen begränsas till under två grader blir konsekvenserna stora. Foto: Getty Images

Möjligt att klara tvågradersmålet

För första gången någonsin verkar världens länder kunna hålla den globala uppvärmningen strax under 2 grader, visar en ny rapport från International Energy Agency.

Om alla världens länders klimatlöften uppnås pekar det för första gången mot att tvågradersmålet kan uppnås, och den totala globala uppvärmningen kan förväntas nå sin topp omkring 1,9 grader. Det visar en ny studie från International Energy Agency som summerat de nationella klimatplaner, som lämnats in till klimatkonventionen under FN:s klimatkonferens COP26 i december förra året, tillsammans med målen för Parisavtalet 2015. 

– Det är stora nyheter, och första gången som nationer lyckats fastställa globala klimatmål som kan hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, säger Christopher McClade, en av medlemmarna i International Energy Agency, till The Guardian. 

För att tvågradersmålet ska kunna uppnås krävs dock att de utlovade klimatlöftena genomförs som planerat, samt att låginkomstländer i behov av finansiellt stöd också får det. 

Gustaf Hugelius, universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi på Stockholms universitet, menar att situationen är svårbedömd, framför allt med tanke på det komplicerade geopolitiska läget. Men även han är positivt inställd till att tvågradersmålet kan gå att uppnå: 

– Det finns en konsensus om att det är rimligt att nå klimatmålen. Rent biofysiskt är det möjligt, det visar forskningen ganska tydligt även om det finns en osäkerhet i hur snabbt temperaturen kommer att stabilisera sig när utsläppen minskar, säger Gustaf Hugelius. 

Nödvändigt med fortsatt acceleration

Enligt Gustaf Hugelius är en temperaturförändring på 1,9 grader en förbättring i jämförelse med tidigare prognoser, men värmeökningen innebär fortfarande stora konsekvenser för både människor och ekosystem:

– Landar vi på 1,9 grader måste vi ha ambitioner om att fortsätta sänka temperaturen. Det innebär inte slutet för mänskligheten, men många individer kommer att drabbas hårt av översvämningar och torka vilket är oacceptabelt. Det största orosfältet är inlandsisarna på Antarktis som eventuellt kan bli instabila redan vid 1,7 grader. Flera miljoner kvadratkilometer oåterkallelig permafrost kan gå förlorad och orsaka långsiktiga utsläpp av växthusgaser. 

För att lyckas med att begränsa temperaturförändringen till under 2 grader måste arbetet för att nå klimatmålen accelerera. I nuläget är möjligheten att uppnå 1,5-gradersmålet mindre än 10 procent. Internationella energimyndigheten IEA menar att om arbetet fortgår i den takt det gör idag skulle temperaturökningen stiga upp mot 2,6 grader.

– All den problematik som vi redan ser med översvämningar och torka kommer att bli värre om värmeökningen inte avtar, säger Gustaf Hugelius. 

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X