Klimatomställningen ska få ett kvitto

Det finansiella behovet hos utvecklingsländerna ska sättas på pränt i FN:s klimatarbete. En seger dels för dem som vill visa vad de behöver, men också för dem som vill få mer koll på var pengarna hamnar.

Regelbok räddar inte klimatet – men länderna kom överens

Nu har FN:s medlemsländer kommit långt i frågan om vad som ska göras och hur det ska göras i kampen mot klimatförändringarna. Därmed finns än mer tryck på det avgörande steget – att faktiskt börja dra ner på utsläppen. I helgen avslutades klimatmötet COP24 i Katowice Polen, där regelverket för att uppnå målen slagits fast.

Investerare kräver klimatåtgärder

Världen riskerar en stor finanskris om inget görs åt klimatförändringarna. Nu kommer krav från lite oväntat håll när världens stora investerare går ihop och kräver åtgärder.

Kritiskt läge för klimatförhandlingarna

Det kommer inte att bli lätt att kunna skriva om de beslut som nu förhandlas fram i Polen för att få Parisavtalet att sättas i verket. Nu sätts det stora diplomatiska krutet in för att få till ett så ambitiöst regelverk som möjligt.

”Klart positivt” – nu lämnas regelboken för klimatavtalet till politiken

Efter nära tre år av blockeringar och positionering så verkar det ha börjat brinna i knutarna hos förhandlarna. En veckas intensiva tröskanden har lett fram till ett första ordentligt utkast för en regelbok för hur Parisavtalet för att minska klimatförändringarna ska genomföras. Men det finns fortsatt mycket kvar att bita i för politikerna.

Känsligt när rikas klimatbidrag ska bli verklighet

Frågan om vilka pengar som ska ligga på bordet för att hjälpa fattigare länder att ställa om är en av de svårlösta bitarna som kvarstår i Parisförhandlingarna. Just nu pågår det stora klimatmötet COP24 i Katowice, Polen, som ska försöka fastställa regelverket.