Svensk stålindustri vill bli koldioxidfri
Person i skuyddsutrustning som arbetar i SSABs masugn

​SSAB:s masugnar står för nästan tio procent av de svenska koldioxidutsläppen. På bilden SSABs masugn i Oxelösund.

Svensk stålindustri vill bli koldioxidfri

Om Sveriges tre masugnar gick på vätgas i stället för kol skulle landets koldioxidutsläpp minska med nästan tio procent. Nu hoppas industrin att det ska bli så.

Stålindustrin är en stor klimatbov i Sverige. Vid masungarna reduceras järnmalm – järnoxid – till järn med hjälp av kol. SSAB, med Industrivärden som största ägare, släpper varje år ut cirka fem miljoner ton koldioxid i luften. Utsläppen motsvarar ungefär två miljoner Thailandsresor. Tur och retur.

Men nu kan det bli ändring. Sommaren 2016 startade en förstudie som har beskrivits som eventuellt epokavgörande. Genom att byta ut kolet mot vätgas kan koldioxidutsläppen elimineras och ersättas av vatten.
Bakom förstudien står ett bolag som heter Hybrit Development. Bolaget ägs gemensamt av SSAB, LKAB och Vattenfall.

Ingen har vågat testa

Kunskapen om att vätgas kan användas för att reducera järnmalm har funnits länge. Men det är ingen som har vågat testa den i industriell skala, säger Martin Pei som är teknisk direktör på SSAB och ordförande i Hybrit.
Än så länge pågår bara skrivbordsforskning men nästa år ska den första testanläggningen byggas.

– Hittills har vi inte hittat något som gör att vi inte kan gå vidare till nästa steg, säger Martin Pei.

En stor utmaning är att lösa hur de enorma mängder vätgas som krävs för processen ska produceras och förvaras. Vätgas är explosivt vid kontakt med syre.

– Där tittar vi på olika lösningar, säger Martin Pei.

Kräver stora mängder el

Att ersätta kolen med vätgas kommer också att kräva stora mängder el, cirka 15-20 terawattimmar. Det motsvarar mer än hela den nuvarande vindkraftsparken.

– Det är ungefär den mängd el som Sverige exporterar i dag, säger Martin Pei.

SSAB har även undersökt olika tekniker för att lagra koldioxid i marken.

– Men vi har inte hittat några ställen i Sverige som är lämpliga att lagra koldioxid på.

Kommer det att finnas en efterfrågan på koldioxidneutralt stål tror du?

– Ja, det tror jag. Fler och fler inser att det är akut att utveckla genombrottsteknik innan det är för sent. Skulle vi lyckas med satsningen kan vi visa resten av världen att det går att skapa en fossilfri välfärdsnation.

LÄS OCKSÅ: De släpper ut mest koldioxid i Sverige 

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X