Tre tjänster kan försvinna på Naturskyddsföreningen

Sidas verksamhet för information och kommunikation i Sverige om globalt utvecklingssamarbete försvinner i mars. Bild: Erik Halkjaer

Tre tjänster kan försvinna på Naturskyddsföreningen

Regeringens nedskärningar i biståndsbudgeten innebär att Naturskyddsföreningen behöver se över tre tjänster, som riskerar att försvinna. Föreningen inleder nu förhandlingar med facket.

Som Sveriges Natur tidigare berättat minskar regeringen biståndsbudgeten på flera poster, bland annat för miljö och klimat. Den mest dramatiska nedskärningen sker inom Sidas verksamhet för information och kommunikation i Sverige om arbetet med globalt utvecklingssamarbete, det så kallade Infokom-stödet.

I regeringens regleringsbrev till Sida för 2023 framgår det att anslaget till Infokom minskar från 155 till 20 miljoner kronor. Det drabbar Naturskyddsföreningen, som budgeterat 5,3 miljoner kronor för arbete med att kommunicera kring global utveckling under 2023.

I slutet av januari meddelade Sida att Naturskyddsföreningen får behålla åtta procent av den utlovade budgeten för året, och verksamheten ska vara avslutad senast 31 mars i år. Drygt 3,8 tjänster berörs, varav 3 kan komma att dras in som en följd av det minskade anslaget.

Inleder förhandlingar

Naturskyddsföreningen startar nu förhandlingar med fackföreningarna Unionens och Sacos lokala klubbar. Vid ett möte under måndagen den 31 januari meddelade kanslichef Måns Lagerlöf all personal om att ”omplacering av berörda medarbetare är första prioritering, därefter tillämpas turordningsregler.”

– Jag beklagar att vi tvingas till så här drastiska åtgärder på kort tid, men infokomprogrammet och då uppstår arbetsbrist, varför vi behöver minska tjänsteutrymmet med tre tjänster. Om man hade fått önska skulle jag gärna sett att det inte hade behövt gå så här fort, och de medel vi nu fått för 2023 räcker inte på långa vägar till för att täcka upp för de åtgärder som vi nu behöver göra, säger Måns Lagerlöf till Sveriges Natur.

Nedskärningarna drabbar även Sveriges Natur, som också fått stöd av Sida genom Infokom-stödet. Det handlar om drygt åtta procent av årets budget. Stödet från Infokom har tidigare år finansierat flera av tidningens uppmärksammade granskningar av svenskt bistånd.

– Det här är ett jättetråkigt besked. Jag tror att Infokomsatsningen har en stor långsiktig betydelse för hur vi svenskar ser på global utveckling. I tidningens fall kommer vi få skära ner på frilansinköpen framför allt vad det gäller internationella frågor. Beskedet från föreningen är att man säger sig vilja täcka upp för delar av de tryck- och distributionskostnader som Sida stod för, så att tidningen kan fortsätta komma ut med fem nummer per år i nuvarande form, säger chefredaktör Erik Halkjaer.

Minskat stöd till internationella insatser

Utöver Infokom-stödet minskas också Sidas stöd till civilsamhällesorganisationer, som Naturskyddsföreningen, med tio procent, vilket för föreningen innebär ungefär sju miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Det rör insatser med samarbetsorganisationer som jobbar med klimat- och miljöfrågor i Asien, Afrika och Latinamerika, och ska inte förknippas med Infokom-stödet.

Läs också: Naturskyddsföreningen flaggar för nedskärningar

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X