Naturskyddsföreningen flaggar för nedskärningar

Naturskyddsföreningens drygt 40 partnerorganisationer i världen, till exempel AIPP (Asia Indigenous Peoples Pact) som samarbetar med lokala organisationer och projekt i Indien, drabbas av regeringens annonserade nedskärningar i biståndet. Foto: Igence Lakra.

Naturskyddsföreningen flaggar för nedskärningar

Regeringens besked om att flyktingmottagandet i större utsträckning ska finansieras av biståndsbudgeten innebär att flera organisationer behöver skära ner. Naturskyddsföreningen kan behöva minska sin budget med mer än 30 miljoner kronor.

Under förmiddagen den 5 maj kallade Naturskyddsföreningens ledning till ett extrainsatt möte för personalen. Mötet handlade om konsekvenserna av regeringens förslag att dra ner på biståndsbudgeten med 9,2 miljarder kronor för att finansiera flyktingmottagande.

Enligt Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén ska biståndsmyndigheten Sida dagen innan ha meddelat bland andra Naturskyddsföreningen att man kan förvänta sig neddragningar i Sidastödet på i snitt 40 procent för föreningens internationella arbete och informations- och kommunikationsarbete med global utblick.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén. Foto: Naturskyddsföreningen.

– Sida har förklarat att det enda sätt som de ser att de kan hantera det här på är att dra ner på CSO-anslaget, det stöd som alltså går till civilsamhällesorganisationer, med 39 procent och stödet för infokom med 41 procent, sa Karin Lexén, som precis före det extrainkallade mötet avslutat ett möte med Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Till Sveriges Natur säger Karin Lexén att hon och generalsekreterarna för alla de svenska organisationer som får stöd av Sida framfört till Carin Jämtin vilka konsekvenser neddragningar skulle få för samarbetsorganisationerna.

– Agerandet påverkar även Sverigebilden negativt eftersom olika regler tycks gälla för de avtal som UD har och de avtal vi har. Det blir inkonsekvent att avtal med FN gäller men inte avtalen med de svaga och sköra organisationerna.

11 miljoner kronor i Sverige

Naturskyddsföreningens ledning analyserar nu budskapet från Sida och vilka konsekvenser det får på föreningens verksamhet. Klart är att om de annonserade neddragningarna står fast handlar det om totalt 31,6 miljoner kronor som ska sparas in under året, varav 20,1 miljoner kronor måste tas från de pengar som går till föreningens partnerorganisationer och 11,5 miljoner kronor från kansliet i Sverige.

Naturskyddsföreningen har drygt 40 partnerorganisationer i hela världen. Alla jobbar de med att skydda miljön och bromsa effekterna av klimatförändringarna, vilket är områden som den svenska regeringen sagt sig vilja prioritera och värna inom biståndet.

– Efter covid ser vi att ekosystem och de människor som arbetar med de här frågorna drabbats väldigt hårt. Utöver de utannonserade neddragningarna för civilsamhället har Sida också sagt att man ska dra ner på hållbar utveckling. Så de där stolta uttalandena i regeringsdeklarationen om att klimat är en av tre prioriterade områden kan man ju undra över.

På Sida känner man inte igen sig i den bild som förmedlas av Naturskyddsföreningen. Att det blir nedskärningar råder det ingen tvekan om, konstaterar myndighetens pressekreterare Johan Tjerneng, men han säger också att det inte är helt klart hur det blir med stödet inom ramarna för civilsamhällesstöd respektive för informations- och kommunikationsarbete av Sida.

– I regeringens ändring i regleringsbrevet till Sida står det till exempel 38 procent för stöd till svenska organisationer i civilsamhället så det kommer bli kännbara konsekvenser för alla, men vi är inte helt klara i exakt hur dessa nedskärningar kommer fördelas mellan alla organisationer. Vi har inlett dialoger med alla samarbetspartners både i Sverige och utomlands och globalt är det totalt ungefär 2 000 avtal som ska gås igenom. Först när vi är klara med det kan vi kommentera ytterligare. Det är alldeles för tidigt nu.

Sida kan inte svara

Utöver att Naturskyddsföreningen fått besked om 39 procent neddragningar inom det så kallade civsam-stödet, när innebörden av regleringsbrevet blir en neddragning på 38 procent, står det i brevet även att stöd till informations- och kommunikationsverksamhet minskas med 35 procent. Det är långt mindre än de 41 procent som Naturskyddsföreningen och en rad andra organisationer fått besked om.

I jämförelse med regleringsbrevet skulle Sidas besked innebära ett minskat stöd till civilsamhällesorganisationer med ytterligare 1 procentenhet. Och de som får stöd för information- och kommunikation skulle få minskat stöd med ytterligare 6 procentenheter.

Johan Tjerneng kan inte svara på varför det är så. Han ber om att få återkomma när man på myndigheten gått igenom alla avtal.

Biståndsminister Matilda Ernkrans befinner sig i Polen där Sverige står värd för en internationell givarkonferens för Ukraina. Regeringen har sagt sig vilja freda det humanitära biståndet, som bland annat ska kunna gå till Ukraina. När Sveriges Natur når ministerns pressekreterare säger hon att de ska återkomma, men trots påstötning sker det aldrig.

En av de organisationer som kan komma att få minskat stöd på grund av nedskärningar i biståndet är Naturskyddsföreningens partnerorganisation Ecoaction, den största miljöorganisationen i Ukraina som i normala fall arbetar med miljö- och klimatfrågor. Sedan invasionen i februari kartlägger de bland annat alla miljöbrott som just nu begås av de stridande parterna i landet.

Regeringen väntas komma med besked om neddragningarna i biståndet i slutet av juli i år.

Rättelse: i en tidigare version stod det att besked väntades i juni. Rätt ska vara juli.

Se också uppdatering i ruta högst upp i vänsterspalt.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X