Mindre bistånd till miljö och klimat

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell har utlovat satsningar på Globala miljöfonden. Bild: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Mindre bistånd till miljö och klimat

I och med regeringens regleringsbrev till biståndsmyndigheten Sida står det klart att regeringen minskar biståndet till miljö, klimat och hållbar utveckling med 1,5 miljarder kronor. Löftet om en fördubbling av stödet till den Globala miljöfonden är ett arv från förra regeringen.

Sveriges bistånd till miljö och klimat står starkt. Det var budskapet när utrikeshandels- och biståndsminister Johan Forssell tog emot representanter för svenska civilsamhällesorganisationer i Blå salongen på Utrikesdepartementet i förra veckan.

Vid ett flertal tillfällen upprepade Forssell att Sverige fördubblar stödet till den Globala miljöfonden (Global Environment Facility, GEF) från två till fyra miljarder kronor den kommande fyraårsperioden. Det stämmer så till vida att Sverige under perioden 2018-2022 gav två miljarder kronor till fonden.

Utlovade pengar dröjer

Perioden 2023-2026 ska Sverige bidra med fyra miljarder kronor, säger Johan Forssell och hänvisar till ett utspel av regeringen från 15 december förra året. I regleringsbrevet till Sida lyser höjningen med sin frånvaro.

Under 2022 betalade Sverige ut 467 miljoner kronor till GEF. I år betalas 454 miljoner kronor ut, enligt regleringsbrevet till Sida. En minskning med 13 miljoner kronor från året innan.

När Sveriges Natur frågar biståndsministern när pengarna ska betalas ut kommer svaret per e-post:

”Utbetalningarna görs enligt ett framförhandlat dragningsschema som löper över en tioårsperiod och där utbetalningarnas storlek per år skiftar, de är lägre i början av programperioden eftersom utbetalningarna till nya projekt då är lägre. Sveriges utbetalningar omfattar således också Sveriges bidrag till flera påfyllnader samtidigt och årsutbetalningarna kan därför variera ganska mycket över tid. Det här är ett upplägg som vi delar med många andra givare och som handlar om att projekt som startas under en programperiod ofta pågår under en längre tid än programperiodens fyra år.”

Vad ministern inte säger är att den tidigare socialdemokratiska regeringen redan i juni förra året beslutade om en fördubbling. Dåvarande biståndsminister Matilda Ernkrans meddelade under den internationella klimatkonferensen Stockholm 50+ att Sverige fördubblar stödet till GEF fram till 2026.

1,5 miljarder mindre till hållbar utveckling

Vid en närmare granskning av det regleringsbrev som skickades till Sida den 22 december förra året framgår det också att stödet till Sidas ramanslag, multilaterala organisationer och fonder, och strategiskt inriktade bidrag vad det gäller miljö, klimat och hållbar utveckling är 1 482 miljoner kronor mindre än förra året.

Därutöver minskas civilsamhällesstödet till partnerorganisationerna Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden med tio procent, eller sju respektive nio miljoner kronor (totalt 16 miljoner), i jämförelse med föregående år.

Gröna miljöfonden är en finansiell mekanism för flera internationella konventioner på klimat- och miljöområdet, bland andra klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald. Fonden skapades 1991 och har genom åren stöttas av ett 40-tal länder, däribland Sverige.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X