System för bonus-malus väntas ge fler dieselbilar

Den här nya modellen av VW Golf, TDI diesel, föreslås få en fordonsskatt på 709 kr, Med bensindrift blir skatten 3880 kr.

System för bonus-malus väntas ge fler dieselbilar

Straffskatt på nya bilar med stora utsläpp och bonus till elbilar, det är huvuddraget i förslaget till ett svenskt system för bonus-malus. Men förslaget ger enligt kritikerna begränsad klimatnytta och leder inte till en fossilbränslefri fordonsflotta. Etanol- och gasbilar blir utan bonus och andelen dieselbilar väntas öka.

Bonus-malus-utredningen har nyligen lämnat sitt betänkande till regeringen. Den har haft i uppgift att ta fram förslag till ett nytt system för att premiera miljöbilar och straffbeskatta bilar med höga utsläpp. Utredningen föreslår ett nytt system från år 2018 som utvecklar dagens koldioxidbaserade fordonsskatt och utökar supermiljöbilspremien. Förslaget går i korthet ut på följande:

Alla bilar oavsett bränsle föreslås få betala en grundavgift på 360 kronor per år. Den femåriga skattefriheten för miljöbilar tas bort.

Fordonsskatt efter utsläpp

Nya fossilbränsledrivna bilar kommer därtill under de första tre åren att få betala en fordonsskatt på 80 kronor för varje gram över 95 gram koldioxid per kilometer som bilen släpper ut. Därefter återgår skatten till dagens nivå, 22 kronor. Dieselbilar får dessutom betala ett en tilläggsavgift på runt 2 kronor per gram på grund av lägre energiskatt för diesel.

Utredningen har också lämnat förslag om en alternativ variant med viktdifferentiering av koldioxidkomponenten, den ger något lägre skatteuttag totalt, men också lägre påverkan på utsläppen från de nya bilarna.

Bonus till elbilar

Bonusdelen i systemet är den nuvarande supermiljöbilspremien som döps om till miljöbilsbonus. Nya elbilar utan direkta utsläpp per kilometer får en bonus på 60 000 kronor. Fordon som släpper ut högst 35 gram per kilometer får 45 000 i subvention och bilar som släpper ut högst 50 gram får 35 000. Ett problem är att systemet utgår från de certifierade utsläppsvärdena i vägtrafikregistret för respektive modell. För gas- och etanolbilar baseras de av någon anledning på bensin- eller ren naturgasdrift, vilket gör att dessa bilar inte får någon bonus, även om utsläppen är låga i verklig drift med E85 eller fordonsgas (som till 70 procent består av biogas).

Fler dieselbilar

Utredningens förslag har väckt kritik från Energigas Sverige just för att etanol- och gasbilar missgynnas, samt från bilbranschen för att systemet är överfinansierat. De ökade bonusarna för elbilarna väntas inte motsvara det ökade uttaget av fordonsskatter på fossilbilarna.

Utredningen visar i sina beräkningar att bonus-malus leder till ökad andel dieselbilar
Utredningen visar i sina beräkningar att bonus-malus leder till ökad andel dieselbilar.

Utredningens egna beräkningar visar också att snåla dieselbilar väntas öka i antal på bekostnad av bensinbilarna, men att elbilar och alternativa drivmedel kommer att fortsätta att vara sällsynta i fordonsparken. Medelutsläppet från nya personbilar beräknar utredningen ska minska med 13 procent till år 2021 med det nya systemet, och något mindre om viktdifferentiering tas med. Effekten på de totala koldioxidutsläppen från trafiken väntas bli begränsad eftersom systemet bara gäller nya bilar och det totala antalet bilar samtidigt ökar för varje år.

– Det förslag regeringen nu får ger oss snålare bilar, men inte fossiloberoende, kommenterar Mattias Goldmann, vid 2030-sekretariatet. Vinnaren är en laddhybrid, som får större premie än i dag, förloraren en bil på förnybara drivmedel, vars klimatnytta ignoreras, och konsekvensen kan bli större oljeberoende.

Ändrad fordonsskatt för alla bilar

Endast nya bilar berörs av bonus-malus, men samtidigt föreslår utredningen också en viss skärpning av koldioxidkomponenten i fordonsskatten för gamla bilar. Alla fordon med utsläpp över 95 gram koldioxid i utsläpp per kilometer kommer att beskattas, tidigare låg gränsen på 111 gram.

Så här slår skatten på samma bil med olika drivmedel:

Bilmodell

Driv
-medel

Pris CO2-g/km Vikt Skatt idag eller premie Bonus-förslag Skatt år 1-3

Skatt
år 4-

VW GOLF  1.4 MultiFuel Etanol

213000

116 1247 0 0 591

591

VW  GOLF  1.4 Bluemotion Gas

222000

94 1324 0 0 360

360

VW GOLF  1.6
TDI
Diesel

222000

89 1280 0 0 709

709

VW GOLF
GTI
Bensin

297000

139 1395 976 0 3880

1328

VW GOLF e-Golf El

387000

0 1510 -40000 -60000 360

360

Hur det föreslagna bonus-malus-systemet slår på varianter av samma bilmodell med olika drivmedel. Källa: Bonus-malus-utredningen, sid 243.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter