Svensk klimatplan för skogen får EU-kritik

Hur ser vägen framåt ut för hur Sverige ska räkna på skogens klimatnytta? FOTO: Getty Images

Svensk klimatplan för skogen får EU-kritik

EU-kommissionens uppmaning att Sverige bör förändra planen för hur skogens klimatbidrag ska mätas framöver välkomnas av miljöintressen, men oroar branschen.
– Detta skapar osäkerhet om det är EU eller Sverige som ska besluta om den svenska skogen, säger Mårten Larsson vid Skogsindustrierna.

Efter strid mellan intresseorganisationer, expertmyndigheter, inom regering och mellan regering och riksdag har många inom skogspolitiken väntat spänt på EU-kommissionens besked.
Rimmar den svenska planen att utgå från att man ska öka avverkningen i skogsbruket verkligen med målet som satts upp: Att garantera att inte få ökade utsläpp från sektorn?

Ny politisk konflikt i höst

Nu är kommissionens bud klart, och det ser ut att blossa upp till ny politisk konflikt i höst. Den europeiska skogsmiljöorganisationen Fern och svenska Naturskyddsföreningen menar att beskedet är tydligt:
– De säger att det inte går att göra som Sverige har gjort, säger Otto Bruunvid Naturskyddsföreningen.

På regeringskansliet har man ännu inte hunnit sätta ner foten kring hur de ska gå vidare med EU-kommissionens kommenterar. Att planen kommer att förändras är klart. Men i den känsliga frågan om vilken referensnivå man ska utgå ifrån för att beräkna klimatnyttan av skogen, är detinte säkert hur de ska se på Bryssels budskap.

– Vi tar tag i frågan nu, säger Johan Kristensson på Miljödepartementet.

LÄS MER: Utsläppsminskningar trixas bort

Regeringen har nu fram till årsskiftet på sig att lämna in en uppdaterad plan. Oppositionen lär fortsatt hålla ett öga på vilka förändringar som föreslås.

Skogsindustrierna: ”Skapar osäkerhet”

En kommissionskälla menar att den centrala frågan är att Sverige inte kunnat visa att den föreslagna planen leder till mer kolupptag än utsläpp.Från branschens håll oroas man över kommissionens kritik.

– Svenska EU-parlamentariker var mycket aktiva under förhandlingarna om förordningen och fick gehör för förändringar som Sverige sedan beaktat när referensnivån beräknades. Riksdagen har ju också beslutat att Sverige ska göra beräkningarna på ett sätt som den slutliga förordningen öppnar för, säger Mårten Larsson vid Skogsindustrierna. Han fortsätter:

– Då blir det ju väldigt märkligt att EU-kommissionen nu rekommenderar Sverige att göra om beräkningarna som om förhandlingarna med EU-parlamentet aldrig ägt rum. Det skapar osäkerhet om det är EU eller Sverige som ska besluta om den svenska skogen och det riskerar att skapa osäkerhet i svensk skogsindustri inför framtida investeringsbeslut.

LÄS MER: Därför bromsar Sverige EU:s skogspolitik

Miljöorganisationerna: ”Beskedet en seger”

Miljöorganisationerna ser beskedet som en seger för den linje som de förespråkat. De menar att referensnivån inte kan sättas så högt som Sverige vill, framför allt för att det riskerar tillförlitligheten och trovärdigheten i klimatpolitiken.

– Om Sverige tar strid för den här tolkningen kan det få internationella konsekvenser, säger Otto Bruun på Naturskyddsföreningen.

Han pekar på att det europeiska regelverketkan bli en förlaga för hur frågan hanteras på FN-nivå. Om exempelvis Brasilien argumenterar på samma sätt kan de nämligen skapa ”hetluft”,utsläppsupptag som skett utan ytterligare ansträngning. Dessakan urholka insatserna att bromsa klimatkrisen.
– Risken för hetluft i det internationella klimatarbetet ökar om Sverige står på sig.

Linjen som gick vinnande ur debatten förespråkar att Sverige ska utgå från att avverkningen utökas under perioden 2021-2025, från historiska nivåer på runt 92 procent av tillväxten till 100 procent. Riksdagsmajoriteten vill nämligen skapa möjligheter för branschen att tillverka mer produkter som kan ersätta fossila material och bränslen.
– Vår uppfattning är att skogen gör mest nytta för klimatet om den brukas aktivt och bidrar till att ersätta det fossila, säger Mårten Larsson på Skogsindustrierna.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X