Stora Ensos nyckelbiotoper försvinner från Skogsstyrelsen

Crika 8000 nyckelbiotoper finns registrerade i Stora Ensos skogar. Bild: Getty Images

Stora Ensos nyckelbiotoper försvinner från Skogsstyrelsen

Registrerade nyckelbiotoper på Stora Ensos marker syns inte längre i Skogsstyrelsens karttjänst. Detta efter att skogsbolaget valt att inte förnya avtal med myndigheten.

Det rör sig om runt 8 000 nyckelbiotoper som inte längre syns i Skogsstyrelsens interna kartprogram och den offentliga karttjänsten Skogens Pärlor.

– Det blir ett sämre underlag för bevarande av biologisk mångfald. När det gäller avverkningsanmälningar så antar man ju att dessa områden inte blir anmälda, säger Anders Engström, inventeringsledare på Skogsstyrelsen, till P4 Värmland.

Stora Enso väljer i stället att redovisa uppgifter om frivilliga avsättningar av skog på deras egen hemsida. Enligt bolaget slipper de då tidigare bekymmer med uppdateringar av informationen i Skogsstyrelsens kartor.

– Vi har inte bett någon att dölja uppgifter på Skogens Pärlor, vi har bara valt att inte förnya avtalet. En konsekvens är att information tagits bort, säger Robert Berg, naturvårdsansvarig på Stora Enso Sverige, till Sveriges Natur.

Skogsstyrelsen menar att det försvårar deras arbete och miljöorganisationer uppger att det blir svårare att inventera på frivillig basis. Vad säger ni om det?

– Både Stora Enso och Skogsstyrelsen kollar på om det finns någon lösning som gör att vi tillsammans kan ha samma funktion som tidigare. Vi vill inte förstora detta, för när vi skickar in avverkningsanmälan skickar vi alltid in uppgifter om närliggande frivilliga avsättningar.

Stora Enso är en av landets största skogsägare med 1,4 miljoner hektar skog.

Läs också: Trots kritiken – Skogsstyrelsen slutar registrera nyckelbiotoper

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X