Stockholm Exergi ändrar text om minusutsläpp

Värtaverkets biokraftvärmeverk KVV8. FOTO: Robin Hayes

Stockholm Exergi ändrar text om minusutsläpp

Efter Sveriges Naturs artikel ändrar nu Stockholm Exergi texten på sin hemsida om att bolaget skapar minusutsläpp.
– Det är möjligt att det kan tolkas fel om man är utomstående, vi har justerat texten lite på vår hemsida utifrån artikeln, säger Kåre Gustafsson, projektledare Stockholm Exergi.

Artikeln han hänvisar till är den artikel som beskriver hur Stockholm Exergi enligt årsredovisningen för 2018 släppte ut 917 000 ton koldioxid. Trots det är det första som möter besökaren på Stockholm Exergi orden ”Vi skapar minusutsläpp”.

LÄS MER: Stockholm Exergi skryter om minusutsläpp som inte finns

Texten har förtydligats

Efter Sveriges Naturs artikel har texten ändrats. Under ”Vi skapar minusutsläpp” står det: ”Läs om våra lösningar för att sakta ned den globala uppvärmningen. Vi skapar nu minusutsläpp med biokol som ett första steg.” Om man klickar sig vidare kan man läsa vidare under rubriken ”Så arbetar vi för att skapa minusutsläpp” där olika projekt beskrivs för att skapa minusutsläpp i framtiden.

Stockholm Exergis hemsida efter ändringen.

Texten syftar till de minusutsläpp som skapas i den biokolsanläggning Stockholm Vatten- och Avfall har byggt i Högdalen. Enligt Kåre Gustafsson, projektledare på Stockholm Energi, har den anläggningen i snitt bidragit till 130 ton minusutsläpp av koldioxid årligen sedan 2017, minusutsläpp som enligt honom uppstår när stockholmarnas trädgårdsavfall värms upp i höga temperaturer utan syre vilket skapar biokol. Det används sedan som jordförbättringsmedel i Stockholms stad och i stockholmarnas trädgårdar.

Men för framtiden har Stockholm Exergi en större vision.

– Det finns en möjlighet att på 2030-talet ta bort en miljon ton koldioxid netto och samtidigt värma regionen och förse invånarna med en stor mängd el.

Men trots att biokolsanläggningen i dag har större kapacitet än vad som används, nämligen kapacitet att skapa 700 ton minusutsläpp per år, och det i bolagets vision ingår att växla upp den tekniken 20-faldigt, är det inte där de stora minusutsläppen förväntas i framtiden.

Fånga in koldioxid

De stora minusutsläppen förväntas komma från den teknik som nu testas i liten skala i det biobränsleeldade Kraftvärmeverk 8 i Värtan. Projektet ska dra igång i slutet av november och köras till mitten av maj 2020. Det ska då samla in 700 kilo koldioxid per dygn.

Projektet syftar i första hand till att testa teknologin för att fånga in koldioxid. Hur den ska lagras finns ännu inget svar på.

– Vi undersöker fortfarande vad vi ska göra med koldioxiden från testanläggningen. Men den främsta möjligheten för en framtida storskalig anläggning är att lagra koldioxid utanför Norges kust. Vi har inget lager. Att själva utveckla ett lager är en omöjlig uppgift för ett enskilt bolag, det är en nationell angelägenhet.

Men även det ligger långt bort i framtiden. Forskare Sveriges Natur pratat med säger att bara provborrningarna utanför Norges kust kommer att ta många år. Och forskarna är inte överens om hur säker förvaringen kommer att bli över tid.

LÄS MER: Koldioxidlagring många år bort enligt forskare

LÄS MER:  De släppte ut mest koldioxid 2018

Läs mer om CCS

Skyhög kostnad för norsk koldioxidlagring
Koldioxidlagring vid kolkraftverk läggs ned
Preemraffs utbyggnad dröjer – domstolsförhandlingarna klara
Skribent Malin Crona
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter