Sol och vind konkurrerar ut fossil energi

El från sol och vind växer så det knakar i utvecklingsländer som behöver mer energi.

Sol och vind konkurrerar ut fossil energi

Sol och vind kan nu konkurrera på allvar med kol och naturgas i stora delar av världen, även utan subventioner. Solel är till och med blivit billigare än vindkraft på sina håll. Stora koleldare som Indien och Kina bromsar också in sin utbyggnad av kolkraften.

Den globala energimarknaden förändras snabbt. I finanskretsar noteras att solenergi nu i större delen av världen kan konkurrera med kol och naturgas prismässigt, även utan subventioner.

Bloomberg.com redovisar en studie som visar att storskaliga solcellsanläggningar i många utvecklingsländer nu till och med är billigare än vindkraft. Studien jämför kostnaderna för nya sol- och vindkraftsprojekt i 58 länder, inklusive Kina, Indien och Brasilien.

Prisuttveckling för energikontrakt för landbaserad vindkraft och solcellsanläggningar i 58 länder utanför OECD.
Prisuttveckling för energikontrakt för landbaserad vindkraft och solcellsanläggningar i 58 länder utanför OECD.

Under året har kontraktspriserna för större solelanläggningar mer än halverats, lägsta bud hittills är en anläggning i Chile där kostnaden blev 29 dollar per megawatt, ungefär hälften av kostnaden för kolel.

För första gången väntas också de globala investeringarna i solel 2016 vara större än i vindkraft. Merparten av dessa investeringar sker i utvecklingsländer. I rikare länder är omställningen till förnybart lite dyrare och går därför lite trögare. Efterfrågan på el sjunker där samtidigt som de nya kraftkällorna får konkurrera med gamla och ekonomiskt avskrivna kol- och gaskraftverk.

Men i länder som Kina och Indien stiger efterfrågan på mer kapacitet i elnäten snabbt. Där är satsningar på sol och vind nu billigare än att bygga nya fossila kraftverk. Världen som helhet har redan nått den punkt där förnybar elproduktion växer snabbare än fossil elproduktion.

Indien drar ner på kolet

Enligt en plan som presenterats av Indiens centrala energimyndighet planeras inga nya kolkraftverk i landet förutom de som redan håller på att byggas. Detta innebär 50 GW ny kapacitet för kolel, men samtidigt planeras 100 GW sol och vind  fram till 2027. Med en massiv utbyggnad av vattenkraft räknar myndigheten med att nå 57 procent förnybar energi till 2027. Indien har i klimatförhandlingarna lovat 40 procent förnybart till 2030. Planen räknar också med att koldioxidutsläppen per kilowattimme ska minska från dagens 0,7 kg/kWh till 0,5 kg/ till 2027.

Kina fyrdubblar solelen

I Kina minskar nu efterfrågan på kolkraftsel, främst beroende på överkapacitet i elnätet och svåra problem med luftföroreningar. 2015 minskade också Kinas energirelaterade utsläpp med 1,5 procent och kolanvändningen med 3,7 procent. Kina har satt ett tak för kolanvändningen till 2020 som innebär att den får inte överstiga dagens nivåer.

I Kinas nya femårsplan finns en målsättning om att minst 15 procent av energin ska komma från förnybara energikällor till 2020. Planen innebär en fyrdubbling av solelsinstallationerna och en 70-procentig ökning av vindkraftskapaciteten. Växthusgasutsläppen fortsätter att öka men tillväxttakten förväntas sjunka från dagens 5,4 procent per år till 2,3 procent 2020.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X