Skogsstyrelsen måste spara – varslar 124

Nyckelbiotopsinventeringen har stoppats, de gröna jobben avslutats och nu varslar Skogsstyrelsen om att 124 personer kan komma att sägas upp. FOTO: Getty Images

Skogsstyrelsen måste spara – varslar 124

Efter neddragningarna i miljöbudgeten i Moderaternas och Kristdemokraternas budget som antogs av riksdagen i december varslar nu Skogsstyrelsen om att 124 anställda över hela landet kan komma att sägas upp.

Ännu kan ingen säga säkert om varslen kommer att hinna träda i kraft. Det beror på om regeringen höjer Skogsstyrelsens anslag i vårändringsbudgeten.

− Jag kan inte säga exakt hur den nya budgeten kommer att se ut eller när den kommer, men två miljarder kommer att tillföras till miljö-och klimatåtgärder, säger Jakob Lundgren som är pressekreterare åt miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Höjningen motsvarar dock inte hela nedskärningen. (M) och (KD)-budgeten innebar skattesänkningar, och skatter kan bara ändras vid årsskifte, enligt Jakob Lundgren.

Behöver spara 50 miljoner

De största förändringarna på Skogsstyrelsen är att arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb avslutades omedelbart vid årsskiftet, att budgeten för skydd av skog skars ner till en tredjedel och att den nationella inventeringen av nyckelbiotoper avslutades. Eftersom uppdragen försvinner behöver Skogsstyrelsen spara in drygt 50 miljoner på sina förvaltningsanslag under 2019, som totalt nu ligger på 440 miljoner kronor.

Trots att Skogsstyrelsen räknat med snabba budgetförändringar och använt sig av visstidsanställningar inom Naturnära jobb, gör den ekonomiska situationen att 124 personer måste varslas nu.

– Vi måste jobba utifrån de förutsättningar som gäller nu, vi kan inte agera på gissningar, säger Skogsstyrelsens pressekreterare Peter Jernberg.

Läs mer om miljöbudgeten

Skydd av skog byts mot sänkt bensinskatt
Regeringen avbryter stöd till nya våtmarker
Regeringen fryser bidrag till våtmarker
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter