Så hanterar du avfall som innehåller PFAS

Det är bra att ha koll på vilken slags stekpanna du använder. En stekpanna med teflon ska oftast sorteras som metall vid kassering. Foto: Getty.

Så hanterar du avfall som innehåller PFAS

Generellt ska avfall som innehåller långlivade organiska föroreningar som PFAS inte återvinnas, enligt Naturvårdsverket. Därför ska den typen av produkter helst undvikas helt, men vid kassering finns ändå lite att tänka på.

Stekpannor med teflon

Teflonpannor ska oftast sorteras med metall på återvinningscentralen. Stekpannor av stål återvinns normalt i ljusbågsugnar där temperaturen är cirka 1500 grader. Vid denna temperatur bedöms huvuddelen av PFAS förstöras eller permanent omvandlas. Stekpannor i aluminium återvinns i el- eller gasugnar med lägre temperatur där teflon ”troligen spräcks”, enligt Naturvårdsverket.

Bakplåtspapper med teflon

Bakplåtspapper med teflon, så kallad non stick, sorteras som restavfall, alltså i soppåsen för brännbart. När du köper nytt bakplåtspapper, se då till att välja ett papper som är märkt med Svanen eller Bra miljöval.

Impregnerade kläder

Uttjänta kläder impregnerade med PFAS sorteras som restavfall alternativt lämnas till förbränning enligt varje kommuns anvisningar vid återvinningscentralerna.

Naturvårdsverket anser att kläder som kan vara impregnerade med PFAS i första hand ska användas och återanvändas tills de är uttjänta. När de är uttjänta och inte möjliga att använda längre är det minst dåliga alternativet att låta denna typ av avfall gå till förbränning. Det är inte lämpligt att materialåtervinna textil som innehåller PFAS-ämnen.

Skidvalla med fluor

För rester av skidvalla som kan innehålla PFAS bedömer Naturvårdsverket att man utifrån ett försiktighetsperspektiv bör lämna dessa som farligt avfall.

Rättelse: stekpannor av aluminium förbränns vid lägre temperaturer än vad som tidigare angetts i artikeln

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X