Regelbunden kalender styr när löven ska gulna

Tidpunkten när löven blir gula kan skilja mellan olika aspar, men för enskilda träd är regelbundenheten stor.

Regelbunden kalender styr när löven ska gulna

Träd har bra koll på kalendern och får höstfärger vid samma tid år efter år. Men en ny avhandling från Umeå universitet visar att aspar kan bli ”dagavilla” på olika sätt.

Genom att ringbarka, gödsla och mäta hormoner i aspar har bioteknologen Erik Edlund fått fram nya data som visar hur träd håller reda på kalendern på hösten.

För bladsprickningen på våren är det i första hand temperaturen som styr. Men på hösten utnyttjar de flesta träd framför allt dagsljuset för att veta när de ska börja förbereda sig för vinter och köld.

Asp, populus tremula, har använts mycket för forskning och är därför väl kartlagd. I Umetrakten börjar bladen bli gula i september och fälls ofta i början av oktober. Tidpunkten kan skilja mellan olika aspar, men för enskilda träd är regelbundenheten stor.

I avhandlingen visar Erik Edlund att man kan få dem att bli ”dagavilla” på olika sätt.

– Om man till exempel ringbarkar en asp i ett bestånd kan den överleva flera år, fast den får sina höstfärger tidigare och starkare. Likaså kan gödsling påverka processen fast åt andra hållet, så att de håller sig gröna längre, säger Erik Edlund.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Annons