Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Redan 1,3 grader varmare i världen

Även om ökningen de globala utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen verkar ha stagnerat de senaste åren så kan trögheter och förstärkande återkopplingar i klimatsystemet få uppvärmningen att ligga kvar på en hög nivå,

Redan 1,3 grader varmare i världen

Världen kommer allt närmare 1,5 graders uppvärmning. I februari 2016 tangerades detta klimatmål och räknat på hela året hamnade den globala medeltemperaturen enligt nya siffror på 1,3 grader över förindustriell tid, det är två tiondels grad varmare än året innan.

Nu börjar de första analyserna komma av hur varmt 2016 var som helår. Nya siffror från det europeiska klimatcentret Copernicus Climate Change Service visar att den globala ökningen av medeltemperaturen 2016 på land nådde 1,3 grader Celsius jämfört med förindustriell tid (kring 1880). Förra året var också 0,2 grader varmare än 2015, det tidigare rekordåret. I februari tangerade temperaturkurvan 1,5 graders uppvärmning.

Den globala medeltemperaturen har ökat 1,3 grader mellan 1880 och 2016. Källa: Copernicus Climate Change Service.
Den globala medeltemperaturen har ökat 1,3 grader mellan 1880 och 2016. Källa: Copernicus Climate Change Service.

– Runt om i världen ser vi redan effekterna av klimatförändringarna, säger Copernicusinstitutets chef Juan Garcés de Marcilla. Temperaturerna stiger på land och tills havs. Samtidigt stiger havsytan, medan den arktiska havsisen, glaciärerna och vinterns snötäcken minskar i omfattning. Nederbördsmönstren ändras och extrema väderhändelser blir vanligare och mer intensiva på många håll i världen.

LÄS MER: En grad räcker för stora effekter på ekosystemen.

Sannolikt kommer temperaturerna sjunka något under 2017, eftersom en extrem el niño-period är slut och har övergått i sin motsats. Men faktum är att målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är nära att passeras. Trögheter och förstärkande återkopplingar i klimatsystemet kan tänkas få uppvärmningen att ligga kvar på en hög nivå, även om ökningen de globala utsläppen av koldioxid från förbränning verkar ha stagnerat de senaste åren.

LÄS MER: Är det möjligt att nå klimatmålen från Paris?

Koldioxidhalten i atmosfären ligger nu stadigt över 400 ppm och ökningstakten ligger på mellan två till tre ppm per år. I december låg halten vid Manua Loa-observatoriet på Hawaii på 404,5 ppm, vid samma tid året innan var den 401,8 ppm.

Temperaturanomalier för 2016. (Avvikelser från medeltemperaturen för normalperioden 1961-2010.) Observera den starka uppvärmningen i Arktis.

Läs mer: Här kan du se hur temperaturen avviker från det normala i Arktis i dag (uppdateras dagligen).

Små skillnader mellan olika mätserier

Olika globala dataserier från olika meteorologiska institut ger lite olika resultat, mycket beroende på hur man väljer att hantera data från områden som Arktis, där uppvärmningen går snabbt samtidigt som det finns få mätstationer. I en aktuell studie jämförde forskarna mätserier över global medeltemperatur från ledande institut i Europa, Japan och USA. Skillnaden mellan dem var endast kring 0,06 grader för perioden 2005-2016 jämfört med medeltalen för den senaste meteorologiska normalperioden (1981 och 2010). Det har samtidigt blivit drygt en halv grad varmare under de senaste tio åren jämfört med normalperioden.

Jämför man med den tidigare normalperioden (1961-1980) får man lite andra värden, liksom om man väljer att jämföra medeltemperaturen över land (NOAA 2016 = +1,43 grader sedan 1880) eller kombinera  medel för land- och havsytetemperaturerna (NOAA +0,97 grader) eller endast över havsytan (NOAA +0,75 grader).

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X
Senaste nyheterna

Ur led var sommaren

Regeringens budget ökar utsläppen

De vandrar för klimatet