Annons
Rent vatten blir kommunernas ansvar

Rent dricksvatten är en självklarhet, men kemikalierester smyger sig in i våra vattentäkter.

Rent vatten blir kommunernas ansvar

Vårt dricksvatten behöver bättre skydd, rester av bekämpningsmedel är alltför vanligt i dricksvattentäkter. En ny utredning förslår utökat skydd, men lämnar till kommunerna att genomföra det i praktiken.

På Öland och Gotland är vattenbristen redan ett faktum. Det har gått så långt att man nu håller på att bygga en avsaltningsanläggning på Östra Gotland för att kunna använda havsvattnet som dricksvattenkälla. Värre kommer det sannolikt att bli med torkan i framtiden, främst i sydöstra Sverige, enligt de senaste klimatscenarierna från SMHI. Norra Sverige beräknas tvärtom få mer nederbörd.

Framtida vattentillgång
Förändring i vattentillgång i vattendragen från 1963-1992 till 2069-2098 under hela året samt för årstiderna. Källa: SMHI.

Rent dricksvatten är något vi lätt tar för givet, det rinner ju bara där ur kranen, friskt och kallt. Men vår tillgång till rent dricksvatten är hotad och behöver skyddas bättre. Kemikaliesamhället lämnar spår även i vattnet vi dricker, såväl i ytvatten som i grundvatten.

Naturvårdsverket har på uppdrag av den nyligen presenterade dricksvattenutredningen undersökt rester av bekämpningsmedel i hundratals vattenprover.  I ytvattenprover har halterna av bekämpningsmedel varit relativt konstant under lång tid, men gränsvärden till skydd för vattenlevande organismer för olika växtskyddsmedel överskrids i 41 procent av alla prover. I grundvattentäkter minskar halterna, men där hittar man också rester efter gamla synder, gränsvärdet för dricksvatten överskreds i sex procent av proverna. De vanligaste preparaten som identifierades var olika typer av ogräsmedel som är förbjudna sedan länge.

– Vi är oroliga för dricksvattenförsörjningen, säger Gun Rudquist, chef för avdelningen för hav, jordbruk och juridik på Naturskyddsföreningens kansli. En stor utmaning idag är att bekämpningsmedelsanvändningen i Sverige intensifieras, och rester hamnar i vårt dricksvatten. Exempelvis hittas ofta ogräsmedlen bentazon och glyfosat i vattnet. Syftet med svensk lag är ett råvatten helt fritt från bekämpningsmedel.

Det är enligt Gun Rudquist positivt att dricksvattenutredningen anger att alla allmänna större vattentäkter behöver vattenskyddsområden för att kunna säkras på längre sikt.

– Utredningens förslag är en bra intention, men måste nu följas upp med tydliga vägledningar till kommunerna. Det ska inte vara tillåtet att sprida bekämpningsmedel i de områdena där vi tar vårt vatten.

Havs- och vattenmyndighetens senaste vägledning till kommunerna kring dricksvattentäkter öppnade för att godkänna spridning av bekämpningsmedel i det så kallade inre vattenskyddsområdet.

– Vi är mycket kritiska till detta och vet att även Kemikalieinspektionen riktat samma kritik, säger Gun Rudquist.

Risken finns enligt Naturskyddsföreningen att kommunerna ser det som att det blir fritt fram att godkänna spridning av bekämpningsmedel även inom det inre vattenskyddsområdet.

Källor:

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter