Annons
PFAS ska förbjudas – tuffa kemikalieförslag från EU-kommissionen

Att förbjuda PFAS i brandskum är ett av drygt 50 förslag från EU-kommissionen i en ny kemikaliestrategi. FOTO: Getty Images

PFAS ska förbjudas – tuffa kemikalieförslag från EU-kommissionen

Hormonstörande ämnen och PFAS-kemikalier ska förbjudas i allt som vanliga medborgare kommer i kontakt med. Det är några av punkterna i EU-kommissionens nya kemikaliestrategi, som kan bli till lag inom några år.

I onsdags presenterade EU-kommissionen sin nya kemikaliestrategi, som var oväntat tydlig och konkret formulerad, enligt Naturskyddsföreningens miljögiftsexpert Cecilia Hedfors.

− Den första texten sågades totalt av EU:s tillväxtmyndighet, så därför var vi väldigt spända på vad som faktiskt skulle bli kvar i slutändan.

PFAS förbjuds i brandskum

Hon är särskilt glad över förslaget att PFAS-kemikalier ska förbjudas i både brandskum och konsumentprodukter, och att när ett ämne identifieras som hormonstörande ska det förbjudas direkt, inte bara som i dag i bekämpningsmedel. Dessutom pekar EU-kommissionen ut att ”giftfritt från början” är den enda rätta vägen i en cirkulär ekonomi där material ska kunna återvinnas till nya produkter.

EU-kommissionen vill också stärka principen att förorenaren betalar och principen ”no data – no market”, det vill säga att även producenter utanför EU måste redovisa vad deras produkter innehåller för att få sälja dem här.

− Det kommer ge så mycket mer än enskilda förbud, säger Cecilia Hedfors.

Föreslår förbud för hela gruppen

Ett problem som miljöorganisationer har pekat på i många år är att lagstiftningen ständigt ligger steget efter, när varje enskilt ämne måste utredas innan det kan förbjudas. Nu tar EU-kommissionen steget att föreslå förbud för hela gruppen av PFAS, som innefattar över 4000 olika ämnen.

Det finns en brasklapp om att PFAS ska förbjudas med undantaget ”för samhället nödvändiga funktioner”, vad kan det innebära?

− Det kan röra sig om sjukvårdsmaterial eller brandskum för militären som inte går att hitta likvärdiga ersättningar för. För brandskum som används i hemmen och av brandförsvaret finns i dag bra alternativ, säger Cecilia Hedfors.

Detta är vad EU-kommissionen önskar ska hända, men de kan inte besluta om det själva utan EU-parlamentet och Ministerrådet kommer fatta besluten, efter att punkterna har utretts vidare. Kommissionens över 50 förslag på åtgärder skulle kunna bli lagar och handling inom några år.

Den nya kemikaliestrategin nämner på flera ställen att det finns en koppling mellan Covid 19-pandemin och de kemikalier som finns i vår vardag. Till exempel tar de upp att vissa kemikalier påverkar vårt immunsystem och att PFAS-ämnen har visat sig göra oss mindre mottagliga för vaccinationer.

Länkar

Läs mer om EU:s nya kemikaliestrategi här:

https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en

Hela dokumentet finns här:

https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X