PFAS i brandskum blir fråga för riksdagen

PFAS i brandskum kan förorena vårt dricksvatten. Foto: Getty Images

PFAS i brandskum blir fråga för riksdagen

Efter Sveriges Naturs granskning av PFAS i brandskum och hur användningen av skum skiljer sig mellan olika räddningstjänster i Sverige lyfts nu problematiken i en motion till riksdagen.
– Det behövs en tuffare och mer effektiv lagstiftning för en minskad användning av PFAS, säger Åsa Westlund (S) som ligger bakom motionen.

Skribent Emma Ugge

Sveriges Natur har tidigare granskat hur Sveriges räddningstjänster släcker bränder med skum. Skum med PFAS innehåller tusentals långlivade miljögifter som bryts ner mycket långsamt eller inte alls. Även annat skum är dåligt att använda för miljön.

Och användningen av skum skiljer sig stort mellan olika distrikt i Sverige. Detta trots att Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sedan 2016 har avrått från all användning.

Socialdemokraten Åsa Westlund lade förra veckan fram en riksdagsmotion om PFAS i brandskum, som bland annat föreslår förbättrad kunskapsspridning mellan myndigheter.

– Jag blev förvånad över att läsa i Sveriges Natur om att efterlevnaden av de regler som finns för att begränsa användningen av PFAS i brandskum skiljer sig så mellan räddningstjänsterna. Jag tycker att det det behövs en tuffare och mer effektiv lagstiftning för att minska användningen av PFAS, säger hon.

LÄS MER: Skumt skum när räddningstjänsterna släcker bränder med PFAS

Kemikaliefrågor går trögt

Kemikalieinspektionen lade redan 2016 fram ett förslag till regeringen om nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum. Det handlade om att PFAS-skum bara skulle tillåtas om alla restprodukter samlades upp och demolerades. Men bearbetningen av förslaget har gått långsamt.

– Det finns en tröghet i alla kemikaliefrågor. Försiktighetsprincipen som ska gälla får inte tillräckligt stort genomslag när det väl kommer till kritan. Det krävs ibland ganska tunga bevis på att ett ämne är hälsofarligt för att det ska hända saker och andra alternativ börja användas. Därför tar det sådan tid, menar Åsa Westlund (S).

Åsa Westlund hoppas att hennes motion kommer att leda till att fler myndigheter efterföljer de rekommendationer som redan finns gällande PFAS i brandskum. Det behövs mer kunskap, för uppenbarligen följs inte de framtagna riktlinjerna överallt. Bara i Stockholmsregionen är skillnaderna stora mellan brandförsvaren. I Storstockholm är det 15 gånger större sannolikhet att en brand släcks med skum, jämfört med Södertörn några tiotal kilometer bort.

– Jag hoppas att fler exempel på hur man framgångsrikt kan jobba utan PFAS sprids i hela landet, för uppenbarligen går det att släcka bränder ändå. Se bara på Södertörn, där användes skummet bara vid nio tillfällen förra året.

Motionen bör ses som en påminnelse till berörda myndigheter att jobba hårdare, menar hon. Och hon tror den kommer ge resultat.

– Just nu oroas jag över användningen av PFAS, men jag är övertygad om att motionen kommer att leda till att användningen av PFAS i brandskum minskar.

Motionen kommer behandlas någon gång under riksdagsåret, troligen till våren.

Skribent Emma Ugge
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X