Ordförandekandidat hemlighölls

Karin Åström var tidigare vice ordförande för Naturskyddsföreningen, här 2011 tillsammans med dåvarande ordförande Mikael Karlsson. Foto: Anders Friström.

Ordförandekandidat hemlighölls

Naturskyddsföreningens tidigare vice ordförande Karin Åström har inför riksstämman 2023 varit nominerad och kandiderat till ordförandeposten. Hennes kandidatur har dock till skillnad från alla andra kandidater inte offentliggjorts.

När Sveriges Natur tidigare granskade kandidaterna till Naturskyddsföreningen riksstyrelse inför riksstämman i juni i år fanns det elva kandidater till ordförandeposten. Dessa var offentliggjorda på sajten Nominator, tillsammans med alla nominerade kandidater till ledamöter, skattmästare och revisor.

På sajten står det:

”Här kommer vi presentera ett förslag under våren 2023. Under tiden kan du se vilka som är nominerade och läsa deras presentationer. När valberedningen har ett förslag klart presenteras det här på Nominator och skickas ut till medlemmarna med stämmohandlingarna.”

Den 18 mars stod det dock klar att alla kandidater inte fanns med på sajten. På Naturskyddsföreningens medlemssajt Naturkontakt kom det i ett inlägg fram att tidigare vice ordförande Karin Åström också varit nominerad, men bett om att inte synas på Nominator.

Fyra kandidater kvar

Sista dag för att nominera var den 31 januari i år. Den 15 februari gavs intrycket att alla kandidater som accepterat att bli nominerade, inklusive valberedningens egna nomineringar, lagts upp på Nominator.

Valberedningen inledde sedan arbetet med att intervjua alla de nominerade för att komma fram till vilka kandidater som skulle presenteras som valberedningens förslag inför riksstämman. En bit in i mars erfor Sveriges Natur att endast tre-fyra kandidater till ordförandeposten återstod i processen.

En av de kandidater som fallit bort var Karin Åström, men att hon ens varit nominerad bekräftades inte förrän den 20 mars då hon själv skrev det på Naturkontakt.  Valberedningen meddelade samtidigt på Naturkontakt att den behandlat hennes kandidatur på samma sätt som de övriga kandidaterna.

”Om någon önskat att inte synas har vi tillgodosett detta. Vi anser därför att vi tagit Karins kandidatur på samma allvar som alla övrigas.” Vidare skrev valberedningen att den beslutat vilka fyra kandidater som den finner mest lämpade att leda föreningen. Karin Åström är inte en av dessa fyra.

– Det finns enligt stadgarna inget som säger att man ska behöva skylta med sitt namn vid kandidatur. Jag har bett valberedningen att inte gå offentligt med att jag ställer upp, men sen kom det ut ändå. Tydligen har det pratats om det på kansliet, så jag valde att gå ut med det, säger Karin Åström, som i dag är ordförande för föreningen Ekoskog.

Hon tycker att valberedningen hanterat hennes kandidatur korrekt, men påpekar att det finns medlemmar som undrar varför hon nu inte finns med bland de fyra slutkandidaterna.

– Det kan man ju undra med tanke på mitt cv och att jag kanske är den mest välmeriterade kandidaten, säger hon.

Valberedningen ifrågasätts

Beslutet att inte gå vidare med Karin Åström ifrågasätts även på Naturkontakt. På en direkt fråga från en medlem varför hon inte gått vidare i processen hänvisar valberedningen till valberedningssekretess.

Läs också: ”En ordförande för en mer systemkritisk miljörörelse”

När Sveriges Natur frågar valberedningen om varför Karin Åströms kandidatur inte offentliggjordes svarar den per e-post:

”Alla kandidater som vi nu arbetar med i vårt förslag syns i Nominator. Det har under processens gång funnits en person som inte ville skylta med sin kandidatur, vilket vi valde att tillmötesgå. Denna person har nu valt att själv berätta om detta på Naturkontakt. Detta försvårade dock vår kommunikation då vi tidigare i processen inte kunde säga att alla syntes, även om det var med minsta möjliga antal.”

På frågan om alla nominerade haft samma möjlighet att hålla sina kandidaturer hemliga, som Karin Åström, svarar valberedningen att ”möjligheten har funnits för alla vid direkt förfrågan, men vi har valt att inte vara helt tydliga med möjligheten att vara osynlig. Vi har övervägt demokratiska fördelar mot risker då det samtidigt varit viktigt att få ett så bra urval av kandidater som möjligt givet situationen med natur- och klimat, nationell miljöpolitik och ny ordförande”. Man säger att man inte velat uppmuntra till detta och att man ”har förståelse för att det kan uppfattas som lite oschysst”.

”Det har varit ett helt nytt verktyg med nytt arbetssätt och det har varit många detaljer och olika möjligheter att förhålla sig till. Vi visste ju inte om det skulle bli ett stort problem för många att vara offentliga och det enda sättet vi kunde få erfarenhet var att testa. Därav kommer vi att göra en utvärdering och kan på så sätt ta vidare lärdomarna till nästa valberedning som då kommer att kunna vara tydliga i sin kommunikation efter beslut om det har varit ett mervärde med en öppen process och om det i så fall kommer att vara möjligt att vara osynlig eller ej.”

Fler kandidater kan tillkomma

Valberedningen skriver också att den efter nomineringstidens slut har ”tillfrågat personer med särskild kompetens som vi ser saknas i underlaget av kandidater”. Om någon av dessa personer skulle acceptera en förfrågan från valberedningen att ställa upp till styrelsen kommer dessa personer läggas upp på Nominator, enligt valberedningen.

Karin Åström har nominerats till ordförandeposten tidigare, första gången 2010, då hon sedermera blev en av två vice ordförande. Hon nominerades återigen 2012 då hon återigen blev vice ordförande och 2014 då nuvarande ordförande Johanna Sandahl valdes.

Johanna Sandahl avgår vid riksstämman 17-18 juni, i Västerås. Valberedningens förslag till ny ordförande och styrelse kommer att presenteras efter påskhelgerna.

Läs också: Återbäring åter i fokus på riksstämman

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X