Omstritt palmoljeförslag kan få grönt ljus i EU
Palmoljeodling

EU-reglerna som ska begränsa inblandningen av den allra sämsta palmoljan i biodiesel väntas få grönt ljus. FOTO: Getty Images

Omstritt palmoljeförslag kan få grönt ljus i EU

Reglerna som ska begränsa möjligheterna för kritiserade biobränslen, som palmolja, i den europeiska förnybartpolitiken har mött både ris och ros. Men möjligheterna för kritiker att få igenom ytterligare skärpningar ser ut att vara små.

Efter het debatt om det europeiska importberoendet av kritiserade biobränslen från bland annat palmolja fick kritikerna gehör i det nya förnybartdirektivet. Det blev inget förbud som efterfrågats, men däremot en begränsning för vissa biobränslen att räknas in när EU:s mål på området ska nås.

LÄS MER: Ny EU-politik ska fasa ut den sämsta palmoljan

Kommissionen fick i uppdrag att ta fram detaljerna för hur begränsningen skulle gå till, och nu finns det nu ett färdigt regelverk på bordet.

Trots flera skärpningar relativt ett tidigare utkast kvarstår fortsatt kritiska röster. De trycker bland annat på att reglerna fortsatt öppnar för att vissa former av kritiserade biobränslegrödor ska kunna passera som hållbara. Det rör bland annat sojabönor från stora delar av världen och palmolja som odlats hos småbönder eller på tidigare obrukad mark.

Under torsdagen fanns en chans för motståndarna, som representeras av allt från delar av EU:s miljörörelse till biobränsleproducenterna och det samlade jordbrukarintresset, att få gehör i EU-parlamentets miljöutskott.

Men då ingen parlamentariker i utskottet väckt en protest mot kommissionens ”delegerade akt”, ser det alltmer svårt ut för kritikerna att få gehör i någon annan instans hos lagstiftarna i Bryssel.

LÄS MER: EU-förslag kan höja ribban för dagens palmolja 

Sojabönor särskilt kritiska

Hos vissa framträdande kritiker inom parlamentet, så som den gröna gruppens Bas Eikhout, anses öppningarna för sojabönor särskilt kritiska.
– Sojabönsolja är den nya palmoljan. Kommissionens egna beräkningar visar att minst åtta procent av den globala sojabönsexpansionen orsakat direkt avskogning sedan 2008. Regelverket är därmed en direkt motsägelse med EU:s löfte att stoppa avskogningen till år 2020, sa den nederländska paralamentarikern i ett uttalande förra veckan.

Men samtidigt pekar flera andra tidigare framstående röster bland miljöintressena, såsom ICCT:s Stephanie Searle, på att kommissionen hörsammat stora delar av den kritik som riktats mot deras tidigare utkast till regelverk, som las fram i februari.

Laura Buffet på Transport & Environment menar att det är en seger att stora delar av palmoljesektorn nu inte kan räkna sina grödor som hållbara, men trycker också på att organsationen fortsatt ska ta strid för att begränsa de kritiserade grödornas möjligheter att bli bränsle i EU.
– Vår kampanj är inte över och vi tar kampen mot de regeringarna och oljebolag som fortsatt vill tvinga förare att betala för falska ”gröna” bränslen, säger Buffet i ett uttalande.

Stillat värsta oron

Bland kommentatorer anses förändringarna som kommissionen genomfört sammantaget ha stillat den värsta oron hos lagstiftarna i parlamentet. En avvägning ska också ha gjorts mot alternativet att skicka tillbaka förslaget, som enligt den ansvariga spanska S-parlamentarikern José Blanco skulle kunnat ”få mycket värre konsekvenser.”

Det har bland annat funnits en oro för att ytterligare skärpningar skulle leda till att regelverket kunde stoppats av Världshandelsorganisationen WTO. Där ska nämligen de palmoljeproducerande länderna gemensamt nu väcka talan mot reglerna när de antas. Det sker om två månader, så länge som det inte mobiliseras en protest hos någon av de andra lagstiftarna.

Bakgrund – förnybartdirektivet och palmoljan:

EU:s uppdaterade förnybartdirektiv syftar till att stimulera tillväxten av förnybara energislag i energimixen. Målet är att nå 32 procent förnybart i energimixen år 2030. Men det finns också flera undermål. Ett är att uppnå minst 14 procent förnybar energi i transportsektorn i alla medlemsländer till samma år.

Det är inom detta målet som olika kriterier nu sätts upp för vilka bränslen som kan räknas in för att nå målet. Ett av dem är att bränslen gjorda på ”ohållbara grödor” först ska begränsas på den nivå de ligger på 2019, för att sedan kontinuerligt fasas ut som möjliga att använda för att uppnå målet fram till år 2030.

Regelverket för vad som ska räknas som ett bränsle baserat på ohållbar grödor fastställs i kriterier som utgår från en beräkning av den indirekta landanvändningsfaktorn, ILUC. Denna faktor ska peka ut vilka grödor som trycker undan matodling och leder till avskogning, vilket indirekt orsakar ökade växthusgasutsläpp.

Kommissionen presenterade sitt förslag till kriterier efter en utredning i mitten av februari, enligt medieuppgifter efter hårda interna diskussioner.

Förslaget har därefter legat ute för ytterligare inspel från aktörer, innan det presenterades den 13 mars. Under de kommande två månaderna kan antingen parlamentet eller ministerrådet stoppa regelverket, alternativt begära en förlängd prövning i två månader till. Men den interna behandlingen i parlamentet ser nu ut att stanna vid att acceptera regelverket som lagts fram.

I Sverige beräknas inte regelverket få en stor påverkan. Detta eftersom andelen förnybar energi i transportsektorn redan beräknas överstiga 30 procent, enligt Energimyndighetens beräkningar utifrån gällande regelverk.

Läs mer: EU:s palmoljekrav får liten påverkan i Sverige

Sveriges Natur granskar palmoljans framtid i EU:

LÄS MER: Del 1 – Nu ska palmoljans framtid avgöras
LÄS MER: Del 2 – Oro för sämre palmolja om EU stoppar importen
LÄS MER: Del 3 – ”Jag ringer tjänstemännen minst en gång i veckan”

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X