Nytt lagförslag öppnar för självkörande bilar

Bild från system för Volvos självkörande bilar. Systemet identifierar alla föremål på vägen, vägens kanter, filer med mera.

Nytt lagförslag öppnar för självkörande bilar

Nästa år kan självkörande bilar bli verklighet på svenska vägar. Försöksverksamhet finns redan och nu läggs lagförslag som gör försök ute i trafiken lagliga.

Framtidens trafik tänks av många visionärer till stor del bestå av självkörande fordon: små förarlösa eltaxibilar som tar dig dit du vill på beställning, självkörande eldrivna servicebussar som hämtar och lämnar passagerare i närheten av sin bostad eller resmål, bilar som kopplar ihop sig till tåg på motorvägen och kopplar av dig där du vill svänga av. Idéerna är många, men för att de ska kunna bli verklighet krävs fortfarande år av forskning och utveckling.

En särskild utredare, Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för VTI, Väg och trafikforskningsinstitutet, har utrett vilka regler som behövs för att tillåta försöksverksamhet med självkörande fordon på svenska vägar. Han föreslår en särskild lag för ändamålet. Det straffrättsliga ansvaret för olyckor ska när bilen kör själv ligga hos den organisation som har ansökt om tillstånd. Dagens regler för ansvar vid trafikskador ska gälla även de självkörande fordonen. Utredaren räknar med att den nya lagen ska kunna börja gälla från mitten av nästa år.

De självkörande bilar som nu testas i USA av Google har varit inblandade i ett fåtal mindre olyckor, enligt uppgift dock bara som vållande i ett fall. Sensorer, radar, kameror och snabba datorer ska se till att de är säkrare än vanliga bilar. Google har presenterat en prototypbil som saknar ratt och pedaler.

Volvo driver ett projekt med självkörande personbilar, kallat ”Drive me”, och planerar att ha 100 bilar i drift i Göteborgstrafiken under nästa år, så snart lagen finns på plats. De räknar dock med att det finns en förare bakom ratten som kan ta över om tekniken fallerar.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter