Nytt bidrag till elcykel, ladda elbilen hemma och satsningar på skog i regeringens budget
Kvinna cyklar genom staden på en elcykel.

Den som köper en elcykel eller elmoped kan få bidrag. FOTO: Getty Images

Nytt bidrag till elcykel, ladda elbilen hemma och satsningar på skog i regeringens budget

Bidrag till elfordon, laddstolpar hemma och satsning på både värdefulla skogar och renare hav. Det är några av nyheterna i nästa års miljöbudget, som presenterades i dag.

I dag, måndag, presenterade klimatminister Isabella Lövin och biträdande finansminister Per Bolund årets miljö- och klimatsatsningar regeringens budget för 2018.

I budgeten har utgiftsområdet miljö och klimat mer än fördubblats på fyra år.

Bidrag till el-cyklar och satsning på laddstolpar hemma

En av nyheterna är ett nytt bidrag till den som köper en elcykel eller elmoped. Totalt satsar regeringen 350 miljoner kronor under 2018 till det nya bidraget. Exakt hur stödet ska se ut är inte klart än, men regeringen räknar med att stödet kommer att bli runt 25 procent till den som väljer en elcykel eller elmoped och att bidraget ska uppgå till max 10 000 kronor.
Samtidigt höjs också bonusen för elbilar från 45 000 till 60 000 kronor medan skatten höjs för bensintunga bilar som släpper ut mycket koldioxid.

LÄS MER: Miljöåtgärderna som alla är överens om

Det införs också ett nytt bidrag till hushållen för den som vill ladda sin elbil hemma. Samtidigt ska regeringen se över tillgången på snabbladdare vid strategiska platser.

Klimatminister Isabella Lövin och biträdande finansminister Per Bolund presenterar regeringens miljösatsningar på en presskonferens i dag, måndag. FOTO: Beatrice Rindevall

Satsning på skog och hav

Strax över en miljard kronor läggs under nästa år på satsningar för renare hav, bevarad biologisk mångfald och naturskogar.
Naturvårdsverket får 150 miljoner kronor och Skogsstyrelsen 100 miljoner kronor årligen de kommande tio åren för att öka skogsbrukets miljöhänsyn. Regeringen satsar också sex miljoner kronor per år för att öka arealen för hyggesfritt skogsbruk.

LÄS MER: Hälften biobränsle i tanken till år 2030

600 miljoner öronmärks för ett renare hav. Pengarna ska bland annat gå till att skydda marina områden, motverka övergödningen, sanera vrak och minska spridningen av både miljögifter och plastpartiklar.

– Klimatförändringarna är här och de är nu. Utan ordentliga klimatinvesteringar kommer vi inte att klara av parisavtalet eller klimatutmaningen. 2018 är året där det vänder, säger Isabella Lövin.

LÄS MER: Klimatutsläppen minskar men inte fort nog

Andra miljösatningar i budgeten:

  • Stödet till solel höjs från 20 procent till 30 procent. Från 203 miljoner i år satsas 550 miljoner kronor nästa år för att sedan öka ytterligare till 965 miljoner under 2020.
  • Klimatklivet, ett investeringsstöd till kommunerna, förstärks till totalt 1,5 miljarder kronor för nästa år.
  • 300 miljoner satsas för att minska utsläppen i industrin.
  • Anslaget till klimatanpassning ökar med 97 miljoner kronor 2018. Samtidigt ska en ny nationell strategi för klimatanpassning tas fram.
  • Ett nytt stöd för gröna städer införs där satsningen går till stadsnära grönska, ekosystemtjänster i urban miljö och barns utemiljöer.
  • För att minska utsläpp i andra länder ökar regeringen resurserna till bland annat Anpassningsfonden, Swedfund och Sida. Samtidigt avsätts 70 miljoner kronor för internationellt klimatsamarbete och genomförandet av Parisavtalet.
Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.
LÄS också oppositionens reaktioner på budgeten: ”Man satsar enorma belopp utan att ha någon uppfattning av effekterna”
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X