Nominerad till Årets Tidskrift 2022 och Publishingpriset 2022

Minskad biologisk mångfald vid vägar
Skog som klyvs mitt itu av motorväg.

På båda sidor om vägar och järnvägar i skyddade områden finns en korridor där fåglar och däggdjur påverkas negativt. FOTO: Getty Images

Minskad biologisk mångfald vid vägar

Vägar och järnvägar minskar mångfalden av fåglar och däggdjur i skyddade områden mer än man trott. Det visar en ny studie från Centrum för biologisk mångfald, SLU, som undersökt hur fågelskyddsområden påverkas av infrastrukturen.

På båda sidor om vägar och järnvägar finns en korridor där fåglar och däggdjur påverkas negativt. Det kan handla om förluster av livsmiljöer, trafikdödade och -skadade djur, utsläpp eller buller och ljus.

Natura 2000-områden påverkade

Studien visar att 63 procent av svenska Natura 2000-områden för fågelskydd är påverkade av vägar eller järnvägar och 23 procent av områdena har mer än hälften av sin yta inom en påverkanszon. Så mycket som 20–30 procent färre fåglar och däggdjur har uppmätts i zonerna.

Forskaren Jan-Olof Helldin har i en tidigare rapport för Trafikverket visat att få bevarandeplaner för skyddade områden beaktar vidden av de ekologiska avtryck som vägar och järnvägar gör. Han menar att naturvårdsmyndigheter bör se till att aktörer inom byggande och underhåll av infrastruktur utökar sina ansträngningar att minimera den negativa påverkan som vägar och järnvägar utgör.

LÄS MER: Motorvägar hotar fladdermössen

LÄS MER: Nu finns det hopp för grodorna

Externa länkar:

Länk till den nya studien

Länk till den tidigare rapporten för Trafikverket

Läs mer om biologisk mångfald

Bråk om höjda miljökrav i EU:s jordbruksstöd
”Ingen kan längre hävda att vi inte vet vad som händer”
Flera larmklockor – här är hoten mot jordens arter
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter