Annons
Kretsen fick stöd mot Preemraffs utbyggnad

– Vi är väldigt nöjda, så här har det inte varit tidigare, säger kretsordförande Inge Löfgren. T h vice ordförande Tom Hagström.

Kretsen fick stöd mot Preemraffs utbyggnad

Miljööverdomstolen fick känna den skarpa lukten av bränd råolja på plats i raffinaderiet Preemraff igår. Naturskyddsföreningens lokala krets tycker att de fått gehör för sina synpunkter i förhandlingarna om utbyggnad i Lysekil.

2018 gav Mark- och miljödomstolen tillstånd för en utbyggnad som skulle öka koldioxidutsläppen från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton och göra Preemraff till Sveriges största utsläppare. Både Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening och riksföreningen överklagade till Miljööverdomstolen. I en kompletterande ansökan har den planerade utsläppsökningen minskats från 1,7 till 1 miljon ton.

I går avslutades prövningen i Lysekil med diskussion och en syn på plats på anläggningen.

– Vi fick åka runt med buss. Det var bra, alla fick möjlighet att känna lukten också, säger Inge Löfgren som är ordförande i Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening.

LÄS MER OM vad som står på spel i förhandlingarna

I förhandlingarna hade han och kretsen stöd av fyra representanter för riksföreningen, av Jordens vänner och av femtiotalet närboende.

– Vi är väldigt nöjda, så här har det inte varit tidigare. På många förhandlingar har jag varit helt ensam eller bara haft någon annan med mig mot ett tjugotal av Preems konsulter och anställda. Det här var helt annorlunda.

Frågor som juridik, Parisavtal, klimatmål och klimatpolitiska program stod i fokus för förhandlingarna.

Preems raffinaderi i Lysekil. FOTO: Lars Falkdalen Lindahl

– Domaren var väldigt bra och lyfte oss som överklagat. Vi fick ordet först och bra utrymme för våra synpunkter. Dessutom tyckte jag att länsstyrelsen och Naturvårdsverket svängt och står på vår sida nu. De sa ju ja till utbyggnaden från början.

Naturvårdsverkets argumentation kan dock vara svår juridiskt menar han, de vill begränsa tillgång till råvaran.

Eniga om nej till utbyggnaden

– Jag tror den bästa vägen är att säga nej till utbyggnaden och det är vi som överklagat eniga om. Jag är övertygad om att den möjligheten finns i lagstiftningen, och att regeringen kan fatta det beslutet.

Har ni känt stöd av de demonstrationer som ägde rum i Lysekil och på flera andra platser?

– För domstolens del och för det som hände inne i lokalen kanske det inte hade så stor betydelse. Däremot ledde det till mycket mer medieuppmärksamhet, det blir ju lite mer spännande än att bara följa förhandlingarna. Och det känns ju väldigt positivt.

Argumentationen han möttes av från Preemraff handlade bland annat om att de anser sig klara alla miljökvalitetsnormer.

– Problemet som jag ser det är att det bara handlar om beräkningar, datamodeller. Det finns få verkliga mätningar på plats, något som vi efterlyser.

LÄS MER: Preemraffs utbyggnad dröjer – nu är domstolsförhandlingarna över

Orenade utsläpp av svavel

Han ser också facklingen som ett problem, förbränningen av överskottsgas som syns som lågor på skorstenar.

– Hälften av allt svavel som Preem släpper ut går den vägen och det renas inte alls. Det är en stor brist. Alla måste rena sina utsläpp idag enligt miljölagstiftningen.

Enligt Inge Löfgren är det bara kritikerna som lyfter problemen med lukt, fackling, sot och stoft, medan Preem själva ligger lågt.

– Det gör det svårt för domstolen, vem ska de tro på?

Vad händer nu?

– Domstolen ska fundera till 15 juni då de ska meddela sitt yttrande. Sedan är det regeringen som ska ta ställning.

Den processen kan bli utdragen tror han.

– Det blir nog inget beslut förrän efter nyår. Men det är bara bra att det tar tid…

Preemraff står för 700 arbetstillfällen i lilla Lysekil och lokalt är det många som är för raffinaderiet.

– Jag tror spontant att det är en majoritet, men det beror förstås också på hur man ställer frågan: om man är för utbyggnad eller befintligt raffinaderi. Många tror att nej till utbyggnad betyder slutet för raffinaderiet, men så är det ju inte. En del av de som överklagat vill också att den befintliga anläggningen ska stoppas, men det som vi är emot är utbyggnaden. Sedan krävs det förstås en övergång till biodrivmedel, fast det kommer att få ske lite lugnare.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X