Annons
Konflikt: lokal miljö ställs mot global klimatnytta

Vindkraften har positiva klimat­effekter, men forskning visar på underskattad påverkan på eko­system. Foto: Getty

Konflikt: lokal miljö ställs mot global klimatnytta

Att det kan finnas en intressekonflikt mellan global klimatnytta och den lokala miljön är inte unikt för Island.

På Island ställs nu klimatnyttan med effektiv energi mot unika naturtillgångar.

LÄS MER: Island offrar unik natur för energi

Men Island är långt ifrån unikt.

Sveriges Natur skrev om konflikter runt just geotermisk energi i Kenya i nummer 5–2014. Där drevs urfolket massajer ut från sina traditionella områden och den lokala miljön drabbades av storskalig exploatering. Utsläppsminskningarna användes för klimatkompensation av utländska investerare, till exempel av svensk fjärrvärme.

LÄS MER: Urfolkets rättigheter gick upp i rök

I Sverige pågår debatten också för fullt om utvinning av till exempel de sällsynta jordartsmetaller som används i tillverkningen av bland annat elbilar, elcyklar och mobiltelefoner och där klimatfördelar vägs mot stor lokal miljöpåverkan.

Vindkraft och ekosystem

Vindkraft är ett annat exempel där det kan förekomma liknande problematik. En studie i den vetenskapliga tidskriften Nature visade att vindkraftverk, samtidigt som forskarna betonade de positiva klimateffekterna, hade komplexa och underskattade effekter på ekosystemen i det undersökta området i Indien.

På Irland har protesterna varit massiva mot de stora vindkraftssatsningarna som också ska exportera ren elektricitet till Storbritannien. 2018 bestod 29 procent av Irlands elkonsumtion av vindkraft, näst högst i Europa och allra högst när det gäller vindkraft på land.

I Nederländerna protesterar fiskarna mot vindkraft i haven med motiveringen att den stör ekosystemen, framförallt för fiskar och tumlare.

Utbyggnad av vattenkraft är ett annat exempel som varit aktuellt i Sverige men också i andra delar av världen, bland annat i flera latinamerikanska länder.

I Honduras har konflikten varit våldsam. I höstas dömdes sju män för mordet på prisbelönta miljöaktivisten Berta Isabel Cáceres, som kämpade mot dammen Agua Zarca på urbefolkningens mark och mot de negativa effekterna för mänskliga rättigheter.

Tvingas flytta för vattenkraft

I Indien har Medha Patkar och hennes organisation Narmada Bachao Andolan, som fick Right Livelihood Award 1991, kämpat i trettio år mot bygget av stora dammar i Narmada­floden. Bygget av Sardar Sarovardammen som invigdes 2017 tvingade 40 000 familjer att flytta.

Naturskyddsföreningen samarbetar med de dammpåverkades rörelse i Brasilien, MAB, som verkar för att de som drabbas av de negativa konsekvenserna av vattenkraftsutbyggnaden ska få sina rättigheter tillgodosedda.

LÄS ARTIKELN OM den snabba energiutbyggnaden på Island som hotar unik natur

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X