Koldioxidutsläppen minskar fortfarande för långsamt
Skorstenar från kraftvärmeverk.

Utsläppen av koldioxid från fossil energi minskar för långsamt om vi ska hinna nå klimatmålen. FOTO: GETTY Images

Koldioxidutsläppen minskar fortfarande för långsamt

De svenska koldioxidutsläppen minskade med 1,4 procent under 2017. Det visar Naturvårdsverkets preliminära statistik. Men utsläppsminskningen går alldeles för långsamt om vi ska klara av de uppsatta klimatmålen. Då behövs i stället en minskning med i snitt mellan fem och åtta procent om året.
– Minskningstakten är för långsam, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Om vi ska klara klimatmålen måste utsläppen minska med 85 procent från utgångsåret 1990. Hittills har vi bara minskat utsläppen med 26 procent. Målåret är 2045, då vi enligt målet bara ska släppa ut 15 procent av det vi släppte ut år 1990. Det brukar kallas för att vi ska ha nått ett nettonollutsläpp.

– Vi kan ha kvar 15 procent av utsläppen om vi också gör kompletterande åtgärder. Det kan vara en ökning av skogsmarker, upptag av koldioxidutsläpp eller åtgärder i utlandet som minskar utsläppen.

Det innebär att vi måste minska utsläppen med mellan fem och åtta procent varje år de kommande åren. Och 2017 minskade vi bara utsläppen med 1,4 procent.

Knappt minskat alls

Minskningen beror främst på att el och fjärrvärme har minskat sina utsläpp med tio procent.

Det är svårt att helt säkert veta exakt vad det beror på.

– Den långsiktiga trenden är att man ökar andelen biobränslen och de fossila bränslena minskar, men det kan också bero på vädret och på hur mycket elproduktion vi har haft från vattenkraft.

Det mest anmärkningsvärda är att utsläppen från industrier och inrikestransporter knappt minskat alls. Och den lilla minskning som syns i statistiken för inrikestranspoirter, 0,7 procent, beror på att inblandningen av biobränsle ökar.

– Det blir fortfarande utsläpp när vi förbränner biobränsle, men koldioxiden från biobränslet tas inte med i FN- och EU-rapporteringen, för man räknar med att det tas upp av skogen. Däremot tas metan- och lustgasutsläppen med, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Ingen skillnad på biobränslet

I Naturvårdsverkets statistik görs ingen skillnad på om biobränslet är producerat i Sverige, eller från palmoljeprodukter från andra sidan jordklotet som blandas i bränslet. Sveriges Natur har i flera artiklar uppmärksammat att allt mer PFAD, som är en produkt som uppstår vid tillverkning av palmolja, blandas i svensk biodiesel. Detta trots att palmoljeproduktion ibland kan bidra till högre koldioxidutsläpp än utsläpp från fossila bränslen.

– Vi räknar utifrån FNs och EUs sätt att rapportera. Det finns ingen riktlinje där som säger att man även ska ta med markförändringsutsläpp från palmodlingar.

Det kan kännas hopplöst när industrin står för en så stor del av utsläppen. Men Jonas Allerup säger att man som individ kan påverka mycket.

– Det är tre delar – industrin politikerna och individerna – alla har ett ansvar att göra mer.

Vad är det viktigaste jag som privatperson kan göra?

– Bara genom att fundera på sina flygvanor, sina matvanor och vad man konsumerar så går det att göra mycket. Flyget är det som ger störst utsläpp. Så genom att se över hur man reser, vad man äter och vad man konsumerar kan man påverka mycket som privatperson.

Myndigheter ökar utsläppen

En annan negativ trend är att svenska myndigheter för första gången på fyra år släpper ut mer koldioxid. Sedan 2013 har myndigheternas utsläpp minskat, för att vända uppåt igen 2017.

– Myndigheter borde föregå med gott exempel säger Jonas Allerup.

Svenska myndigheter stod för två procent av Sveriges utsläpp 2017 och i en rapport som Naturvårdsverket släppte för en månad sedan framgår att det finns myndigheter som förbättrat sitt klimatarbete avsevärt, medan andra myndigheter backat i sitt arbete.

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Umeå universitet och Svenska kraftnät hör till dem som har sänkt sina utsläpp från tjänsteresor med tio procent eller mer mellan 2016 och 2017.

Svenska myndigheters koldioxidutsläpp från tjänsteresor och transporter uppgick år 2017 till nästan 380 000 ton. Det motsvarar två procent av Sveriges samlade koldioxidutsläpp från inrikes transporter.

LÄS MER: Debatt – Nu hoppar Folkhälsomyndigheten på tåget

LÄS MER: De släppte ut mest koldioxid 2017

Sveriges Natur granskar palmoljan:

Palmolja – snart på en mack nära dig

HVO-diesel utan palmolja på väg att ta slut

Regeringen kan stoppa palmolja i biodiesel

De hjälper bolaget som slåss för palmoljeprodukt

Alliansen försöker skjuta upp stopp för palmoljeprodukt i biodiesel

SD avgör palmoljestriden

Läs mer om koldioxidutsläpp

Redan 1,3 grader varmare i världen
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter