Klimatmötet i Chile ställs in – här är alternativen

Kommer FN:S nästa klimatmöte, COP25, hållas i Bonn? Världen håller andan efter att Chile sagt att landet inte klarar att ordna mötet. FOTO: Getty Images

Klimatmötet i Chile ställs in – här är alternativen

Efter omfattande protester mot ekonomisk ojämlikhet meddelande Chiles miljöminister FN på onsdagen att de inte kan arrangera mötet. Det finns dock flera alternativ som kan vara aktuella.

FN:s klimatsekretariat drabbas av ännu en motgång inför årets klimatförhandlingar. Efter att först Brasilien backat ur ansvaret att ta emot världens förhandlare, meddelade Chiles president på onsdagen att även de backar från att hålla i mötet. Beslutet sker som en följd av de omfattande protesterna mot ekonomisk ojämlikhet i landet.

– Det här har varit ett väldigt svårt beslut som gör väldigt ont, för vi förstår betydelsen av mötena för Chile och världen. Beslutet är taget i linje med sunt förnuft och bygger på att vi sätter vår befolkning främst, sa president Sebastian Piñera i ett uttalande.

Undersöker alternativa arrangörer

Men att mötet ställs in i Chile behöver inte betyda att det inte blir några förhandlingar.

– Jag blev tidigare idag informerad om beslutet av Chiles regering att inte hålla COP25 med tanke på den svåra situaitonen som landet genomgår. Vi undersöker just nu alternativa arrangörer, säger FN:s klimatsekretariats ordförande Patricia Espinosa i ett uttalande.

Klimatförhandlingarna har också tidigare drabbats av motgångar som har hanterats, bland annat i Haag år 2000 och inför Köpenhamnmötet 2010, säger Mathias Fridahl vid Linköpings universitet till Sveriges Natur.

Först i tur att ta över ordförandeskapet är Costa Rica, som har ett delat ledarskap tillsammans med Chile för årets COP. Därefter är det upp till andra latinamerikanska länder att kliva fram. Det har dock inte kommit några besked därifrån innan publicering.

Ska hållas i Bonn

Enligt FN:s klimatkonventions regler är det dock tydligt: Kan inte ett land hålla mötet ska det ske på sekretariatets huvudkontor i Bonn, Tyskland.
– Men de reglerna har vad jag vet inte prövats någon gång, och det är oklart om det skulle vara möjligt att dra ihop ett möte på så kort tid. Om det skulle gå så kommer det nog bli en nedskalad variant, säger Mathias Fridahl, som följt förhandlingarna under flera år.

På FN:s klimatsekretariats huvudkontor är läget kaotisk för stunden.

– Jag tror du förstår att det är mycket som är oklart just nu. Vi håller just på att ta reda på mer om situationen, säger en stressad representant för UNFCCC till Sveriges Natur.

Skulle ni kunna hålla förhandlingarna hos er på huvudkontoret i Bonn?
– Inga kommentarer.

Det är möjligt att mötet skjuts framåt. Men för att ett sådant beslut ska kunna fattas behöver egentligen alla parter vara samlade, enligt regelboken.

– Men är alla parter överens ska det nog också gå, säger Mathias fridahl.

Delikat fråga

Bland de tyngsta frågorna som är aktuella för vinterns förhandlingarna innan Parisavtalet ska träda i kraft nästa år är att avgöra hur den fortsatta klimatkompenseringsmarknaden ska se ut.

Frågan är ytterst delikat, då det finns omfattande miljökritik som pekar på att kompenseringen är ett sätt för ”rika länder och företag att smita undan sitt ansvar att dra ner utsläppen”. Från förespråkarna anses det vara en metod för att få in mer privata medel i klimatarbetet.

Därutöver är det också tänkt att beslutas om hur ofta de deltagande länderna ska rapportera in sina framsteg på utsläppsminskningsområdet.

Rika länders bidrag tung fråga

En annan tung pengafråga är också tänkt att tas upp, nämligen frågan om hur de rika länderna ska utöka klimatfinansieringenspotten från de utlovande 100 miljarder dollarna per år.

– Flera länder ville också starta diskussionen om en uppskalad klimatfinansiering redan under förra mötet, men det beslutades att frågan skulle tas denna gång, säger Mathias Fridahl.

FN:s klimatsekretariat har inte lämnat några ytterligare kommentarer för vad som ska hända innan publicering, men Mathias Fridahl misstänker att de har övervägt att detta skulle ske.
– De har nog på eget bevåg gjort en förberedelse för detta.

Läs mer om klimatförhandlingar

Upplagt för kniviga samtal om nytt klimatmål i EU
Rekordlångt klimatmöte kunde inte enas om marknadsregler
EU:s nya klimatmål ger skjuts till slutsamtal
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter