Klimatförändringarna leder till ökad världshunger

Klimatförändringarna kommer att leda till att många människor i utsatta områden inte får tillräckligt mycket att äta, varnar FN.

Klimatförändringarna leder till ökad världshunger

Redan år 2050 beräknas klimatförändringarna ha ökat risken att människor i utsatta samhällen drabbas av hunger med 20 procent. Ökade insatser behövs nu för att anpassa världens mest utsatta samhällen till extrema väderfenomen som torka och översvämningar.

Detta skriver FN:s livsmedelsprogram i samband med lanseringen av en ny rapport om klimatförändringarnas påverkan på den globala livsmedelsförsörjningen. Rapporten som skrevs med bidrag från den svenska regeringen släpptes idag på FN:s 23:e klimatkonferens, COP23, i Bonn, Tyskland.

– Klimatförändringar påverkar oproportionerligt de fattigaste människorna och de som lever med en otrygg livsmedelsförsörjning, säger Gemot Laganda, direktör för WFP:s program för klimat- och katastrofriskreducering.

Karta som visar var i världen hungern riskerar att drabba människor hårdast.
De områden i världen som riskerar att drabbas hårdast av hunger på grund av klimatförändringarna.

I rapporten analyserades läget i 15 utsatta länder för att ge en varierad bild av hur klimatförändringarna kan komma att påverka risken för ökad hunger under kommande år. Då mer än hälften av världens invånare lever i tätortsmiljöer, kan snabbt växande, oplanerade och informella bosättningar öka känsligheten för naturliga katastrofer.

Mest sårbart

– Om länder fortsätter att fastna i ett mönster av upprepade katastrofinsatser men samtidigt saknar planerings- samt finansiella verktyg för att nå en mer förebyggande riskplanering, kommer vi aldrig att nå det andra Globala målet, Ingen Hunger, innan 2030, fortsätter Gemot Laganda.

Enligt rapporten finns det endast en begränsad mängd forskning på relationen mellan klimatförändringarna och matsäkerhet. Det område som pekas ut som mest sårbart när det gäller osäker tillgång till föda är idag Subsahariska Afrika, men även delar av Asien, Syd- och centrala Amerika.

– Översvämningar, stormar och torka blir allt mer vanligt förekommande och mer intensiva. Det förändrar hur humanitära organisationer behöver arbeta i framtiden.

Länk till World Food Programs rapport.

LÄS MER: Odla i vatten – så kan världssvälten lösas  

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X