Karolina Skog: Sjötrafik ska ersätta lastbilar

Miljöministern tror på att på kort sikt styra om transporter till sjötrafik.

Karolina Skog: Sjötrafik ska ersätta lastbilar

Den trafik som i dag går via tunga lastbilar bör i största möjliga mån styras om till sjö.

Det är miljöminister Karolina Skogs recept för att bryta trenden med ökande koldioxidutsläpp i Sverige.

Världens energirelaterade koldioxidutsläpp har slutat öka men Sverige går emot trenden. Under årets första kvartal ökade utsläppen med 1,9 procent enligt Statistiska Centralbyrån.

Miljöminister Karolina Skog säger till Sveriges Natur att regeringen måste arbeta med olika styrmedel för att bryta trenden.

— Att utsläppen ökar beror till stor del på transportsektorn, specifikt tyngre fordon. Där har vi haft en utveckling som har pågått i flera år. Vi kan inte bara sitta och oja oss, vi måste göra något.

Att styra om trafiken till tågen vore önskvärt men är inte genomförbart på kort sikt, menar Skog.

— Det är väldigt svårt just nu eftersom järnvägen är i ett uselt skick. Vi lägger in otroligt mycket pengar på att ta hand om järnvägssystemet nu, men det är ingen ”quick fix”. För att ha en robust järnväg måste vi ha nya stambanor och det kommer att ta tid.

I stället tror miljöministern på att på kort sikt styra om trafiken till sjö.

— Här finns kapacitet, säger hon.

Hur ska regeringen göra för att styra om trafiken till sjön?

— Vi tittar bland annat på farledersavgifter, på hamnarna och infrastrukturen kring hamnarna.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter