Kärnförvarets säkerhet ifrågasätts igen

Kopparkapslarna som ska härbärgera kärnavfallet står i centrum för debatten om slutförvaret. FOTO: Curt-Robert Lindqvist

Kärnförvarets säkerhet ifrågasätts igen

Avgörande frågor kring slutförvaret av använt kärnbränsle är obesvarade, anser Kärnavfallsrådet, som arbetar på uppdrag av regeringen. Mer forskning behövs, anser rådet.
– Rådet konstaterar bland annat att det fortfarande finns obesvarade frågor om kopparkapselns skyddsförmåga, säger Kärnavfallsrådets ordförande Carl-Reinhold Bråkenhielm.

Slutförvaret av kärnavfall måste utredas mer. Förslaget från Svensk kärnbränslehantering, SKB, håller inte måttet fullt ut. Den slutsatsen drar nu även regeringens rådgivare inom det tvärvetenskapliga Kärnavfallsrådet. ”Enligt Kärnavfallsrådets uppfattning finns det i nuläget inte tillräckligt vetenskapligt stöd för att avgöra om utestående frågor kommer att bli positivt besvarade av forskningen rörande kopparkapslarnas och de övriga barriärernas skyddsförmåga”. Yttrandet presenterades nyligen och finns att läsa här.

I yttrandets nämns de kopparkapslar vars brister även Sveriges Natur skrivit om. Tidningen har rapporterat om risken för att kapslarna skulle börja läcka och mer radioaktiva isotoper än beräknat komma ut i omgivningen. Det skulle göra att strålningsnivån i omgivningen blir betydligt högre än tillåtet. Underlaget till den kritiska rapporteringen var bland annat interna dokument från Strålsäkerhetsmyndighetens experter.

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret

Trots experternas invändningar godkände Strålsäkerhetsmyndigheten förslaget inför förhandlingen om miljötillstånd vid mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Men domstolen sa nej.

LÄS MER: Domstolen säger nej till slutförvaret

SKB har nu lämnat in ytterligare material. Men det räcker inte enligt Kärnavfallsrådet. ”Kärnavfallsrådet anser dock att det fortfarande finns obesvarade frågor om bl.a. försprödnings‐och korrosionsprocesser som negativt kan påverka slutförvarets säkerhet på̊ lång sikt .” SKB har inte besvarat frågorna som ställdes i domstolen tillräckligt bra. Mer forskning behövs, enligt rådet.

Yttrandet innebär också ett ifrågasättande av Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten har föreslagit stegvis prövning av planerna på kärnavfall, alltså att frågetecken rätas ut efter hand. Men rådet håller inte med: ”… det finns idag inte några vetenskapliga belägg för att utestående frågor om kopparkapselns skyddsförmåga kommer att bli besvarade under den stegvisa prövningsprocess som i så fall väntar.”

Strålsäkerhetsmyndigheten ska inte ensam granska förslaget till förvar, utan fler parter ska få delta, bland annat miljöorganisationer, enligt rådet. Hanteringen av förslaget till kärnavfall ska inte ”enbart bli en fråga mellan verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten”.

Kärnavfallsrådets ordförande Carl-Reinhold Bråkenhielm kommenterar:
– Rådet konstaterar bland annat att det fortfarande finns obesvarade frågor om kopparkapselns skyddsförmåga. Under en fortsatt process av stegvis prövning kommer fortsatt forskning eventuellt att kunna besvara dessa frågor, men i nuläget är det inte vetenskapligt säkerställt att så kommer att ske. Rådet anser att den fortsatta processen ställer högt ställda krav på insyn och transparens.

Både Strålsäkerhetsmyndigheten och Svensk kärnbränslehantering meddelar att de ska komma med kommentarer senare.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X