Bristande kontroll av kärnkraftverk

Ringhals i Varbergs kommun.

Bristande kontroll av kärnkraftverk

Riksrevisionen anser att Strålsäkerhetsmyndigeten inte sköter tillsynen av kärnkraftverken som den ska. Regeringen bör se till att det blir bättre.

I en ny rapport slår Riksrevisionen fast att Strålsäkerhetsmyndigheten inte kontrollerar svenska kärnkraftverk i den utsträckning som regering och riksdag efterfrågat. Bakgrunden är de svenska kärnkraftsreaktorernas ålder, nya yttre hot och höjda säkerhetskrav.

Läs mer: Sista striden om kärnavfallet

Myndigheten själv har också sökt ökade anslag, just med hänvisning till ökat behov av kontroll av kärnkraften, enligt Riksrevisionen. Men mer pengar har inte lett till mer tillsyn.

– När Strålsäkerhetsmyndigheten bildades var ökad tillsyn ett tydligt syfte, och myndigheten har vid flera tillfällen äskat – och fått – höjda anslag. Men myndigheten utför inte den tillsyn som det finns ekonomiskt utrymme för, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Av myndighetens anslag på 370 miljoner kronor för år 2016, gick 140 miljoner till området Strålsäker kärnkraft som handlar om kontrollen av kärnkraftverken. Det kan handla om inspektioner på plats, granskning av kärnkraftverkens eget säkerhetsarbete, krav på förbättringar och så vidare. Riksrevisionen har kommit fram till att det ökade anslaget inte lett till mer verksamhet inom området.

Avdelningen för kärnkraftsäkerhet utför större delen av arbetet som har med kärnkraftverken att göra. Riksrevisionen har räknat avdelningens arbetsdagar och kommit fram till att tillsynens andel av arbetet vid avdelningen i själva verket minskade mellan åren 2010 och 2016.

Bristande organisation

Kritiken handlar också om hur arbetet organiseras. Riksrevisionen anser att det är osäkert om Strålsäkerhetsmyndigheten arbete inriktas på det viktigaste. Orsaken skulle vara att myndigheten inte gör riskbedömningar för att finna vilka åtgärder som är viktigast.

Läs mer: om kärnkraftens lönsamhet

Arbetet med tillsynen följs inte upp och tydliga riktlinjer finns inte heller. Beskrivningen av verksamheten skiljer sig också mellan olika dokument, enligt Riksrevisionen ”Därmed är det svårt att bedöma inriktning och resultatet av tillsynsinsatserna och även att följa utvecklingen över tid.” konstaterar myndigheten i rapporten Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkrafttillsyn som lämnades in till regeringen 1 september i år.

Regeringen bör agera

Riksrevisionen anser nu att ”regeringen bör se till att Strålsäkerhetsmyndigheten genomför den kärnkraftstillsyn som regering och riksdag efterfrågat och gett myndigheten ekonomiskt utrymme för”. Kärnkrafttillsynen bör också bedrivas på ett mer systematiskt sätt som ”prioriterar de ur säkerhetssynpunkt mest angelägna tillsynsinsatserna.”

Strålsäkerhetsmyndigheten å sin sida meddelar:

– Vi tycker att det är en bra rapport och att Riksrevisionen genomfört ett mycket gediget arbete. Vi delar också i huvudsak de synpunkter på vår verksamhet som redovisas. Rapporten kommer nu att analyseras och användas som en grund för utvecklingen av vår verksamhet, och för flera av Riksrevisionens rekommendationer bedriver vi redan ett utvecklingsarbete, säger Michael Knochenhauer, chef på avdelningen för kärnkraftsäkerhet.

Ämnen:
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X