Internationella energirådet varnar för långsam omställning
Kolkraftverk

Kolkraftverk i Wuhan, Kina. Foto: Getty Images

Internationella energirådet varnar för långsam omställning

Övergången till ren energi måste gå snabbare. Det är huvudbudskapet i årets stora energirapport från det Internationella energirådet, IEA.

I år släpper det Internationella energirådet, IEA, sin stora energianalys, World Energy Outlook, en månad tidigare än vanligt. Detta för att ge underlag för FN:s klimattoppmöte, COP 26 som inleds i Glasgow, i Storbritannien, slutet av oktober.

Rapporten utfärdar starka varningar för den riktning världen är på väg i och är tänkt som en handbok för politiker som brottas med både klimatförändringar och svajiga energimarknader.

Enligt IEA:s vd, Fatih Birol, går det för långsamt för världens länder att nå det mål om nollutsläpp till år 2050, som beslutades vid klimattoppmötet i Paris, i Frankrike, 2015. Det finns en mycket stark utveckling för sol- och vindkraft, och försäljningsrekord av elfordon globalt. Ändå ökar kolkonsumtionen kraftigt i år och koldioxidutsläppen är på väg mot den näst största årliga ökningen i historien.

Den närmare 400-sidor långa rapporten går igenom de löften om minskade utsläpp som världens länder gjort hittills och vad dessa löften innebär för energisektorn och klimatet. Den tittar också på vad som behövs för att nå nollutsläpp till år 2050, vilket skulle vara i linje med 2015-års mål om att bromsa en global temperaturökning vid 1,5 grader.

För första gången pekar alla rapportens scenarion på en minskning i efterfrågan på olja. När och hur snabbt skiljer sig åt, men en topp i utsläppen av koldioxid beräknas till mitten av 2020-talet för att sedan övergå i en långsam minskning.

Enligt Fatih Birol räcker dock dagens klimatlöften bara till 20 procent av de utsläppsminskningar som är nödvändiga till år 2030 för att världen ska nå målet om nollutsläpp. För att nå dit krävs att investeringarna i ren energi tredubblas det närmaste decenniet. 70 procent av de extra investeringarna bör ske i tillväxtekonomier och utvecklingsländer, enligt IEA.

De stora investeringarna i ren energi krävs också för att mota hotande kriser på energimarknaden. Rapporten betonar att det inte kostar så mycket som man kan tro att nå nollutsläpp.

40 procent av utsläppsminskningarna kommer från åtgärder som betalar sig själva, som effektivitetsökningar eller installation av sol- och vindteknik där det är som mest konkurrenskraftigt. Investeringarna skapar också stora ekonomiska möjligheter och nya marknader för till exempel vindturbiner, solpaneler och batterier, en marknad som kan jämföras med oljan.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter