Indonesisk nickel i svenskbaserade elbilar
elbilar som laddar

Flera globala elbilsmärken är beroende av nickel från Indonesien. Foto: Marcus Lindström/Getty images

Indonesisk nickel i svenskbaserade elbilar

I ett stort reportage redogör Sveriges Natur för den miljöförstöring som uppstår vid brytning och förädling av nickel till elbilsbatterier i Indonesien. Ett av de bilmärken som har indonesisk nickel i sina bilar är Volvo Cars.

Som Sveriges Natur kan visa i ett stort reportage köper det svenska bilmärket Polestar elbilsbatterier från kinesiska och koreanska företag som i sin tur använder nickel från Indonesien. Vi har sökt hållbarhetschef Fredrika Klarén som enbart svarar kort i ett mejl att företaget ställer krav på sina batterileverantörer.

Fredrika Klarén skriver också att företaget använder sig av blockchain-teknik för att spåra metallerna i batterierna. Några följdfrågor svarar hon inte på.

Svenskbaserade Volvo Cars presschef, Kristin Boldemann Wester, svarar på desto fler frågor. Bland annat skriver hon i ett mejl att ”Volvo Cars har i dagsläget nickel från Indonesien i batteriet i en av våra bilmodeller som finns på marknaden i dag, gruvan i fråga genomgick en audit/revision på plats i Indonesien för ett år sedan och uppföljningsaudit genomfördes i början av mars i år.”

De båda revisionerna ska, enligt Kristin Boldemann Wester, ha genomförts av RCS Global, i enlighet med internationella riktlinjer från bland annat den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD och IRMA, som är en internationell standard för ansvarsfull gruvbrytning.

Spårar metaller med blockchain-teknik

Kristin Boldemann Wester skriver också att Volvo Cars spårar råmaterialen i sina bilbatterier och deras koldioxidavtryck med hjälp av blockchain-teknik genom hela leverantörskedjan. På så sätt säger sig företaget veta varifrån metaller i batterierna, som nickel, kobolt, litium och grafit kommer.

Vilken gruva i Indonesien får ni er nickel ifrån?

”Vi har i dagsläget inte kommit överens med gruvan/underleverantören att externt kommunicera vårt samarbete. Generellt så jobbar vi för att öka transparensen gällande våra underleverantörer i batterikedjan i linje med kommande lagstiftningar”, skriver Kristin Boldemann Wester.

Var i Indonesien förädlas/bearbetas nickeln från denna gruva?

”Första processteget (krossa och blanda gruvmaterialet för att tillverka nickelhydroxid) sker i anslutning till gruvan. Sedan transporteras nickelhydroxiden till Kina för vidare hantering.”

Läs också: Spelet om litium – det vita guldet

Öppen redovisning i framtiden

Hon skriver också att framöver kommer blockchain-tekniken göra det möjligt för Volvo Cars att öppet redovisa varifrån alla råvaror till bilarna kommer. ”Vi kommer att kommunicera mer om detta som bolag inom kort.”

I dagsläget vill Volvo Cars alltså inte svara på exakt varifrån den nickel som finns i deras elbilsbatterier kommer och var den bearbetas. Som framgår av reportaget i Sveriges Natur har både Volvo Cars och Polestar köpt elbilsbatterier från bland andra sydkoreanska LG Energy Solution och kinesiska Contemporary Amperex Technology (CATL). De använder i sin tur processad indonesisk nickel från industriparken IMIP, i Morowali, på Sulawesi där såväl vatten som annan miljö kraftigt förorenats på grund av nickelförädlingen till elbilsbatterier.

Läs också: Sverige följer inte EU:s råd om laddstolpar

Volvo Cars besöker Indonesien

Nu i april reser representanter för Volvo Cars till Indonesien för att träffa olika aktörer inom nickelindistrin, till exempel inom gruvnäringen, enligt Kristin Boldemann Wester. Resan görs för att öka kunskapen om just brytningen av nickel i landet.

”Att följa vår uppförandekod för affärspartners är en förutsättning för att leverera till Volvo Cars. Alla identifierade överträdelser av den, eller information om potentiella överträdelser, tas på allvar och utreds och åtgärdas enligt våra etablerade processer”, skriver hon.

Hemlighetsfullt om återvunnen nickel

Hon skriver också att Volvo Cars vill öka användningen av återvunnet material, även för råvarumaterialen i batterierna. Men hon vill av konkurrensskäl inte svara på hur prisläget ser ut för återvunnen nickel.

Även om Polestar undviker Sveriges Naturs följdfrågor framgår det av ett pressutskick från november 2023 att företaget inför tillverkningen av sin kommande modell 5 ingått ett avtal med sydkoreanska Sk on. Det sydkoreanska företaget meddelade redan 2022 att det ska investera i IMIP, i Morowali, på Sulawesi, för att öka produktionen av nickel till batterier till sina elbilskunder. Produktionen av Polestar 5 ska påbörjas nästa år.

Utöver bilmärken med svensk koppling är en rad bilmärken på elbilsmarknaden (se faktarutan) beroende av en säker tillförsel av nickel, där Indonesien dominerar den globala marknaden.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X