Lyckad häckning ger hopp för vitryggen

Ringmärkning av vitryggsunge vid Nedre Dalälven. Foto: Vitryggsprojektet

Lyckad häckning ger hopp för vitryggen

Just nu flyger minst elva vitryggsungar vid Dalälven och i Värmland. Det är det bästa häckningsresultatet sedan Naturskyddsföreningens Vitryggsprojekt började med avel och utplanteringar på 90-talet. Vitryggsinvasionen österifrån i fjol ger också hopp för den i Sverige utrotningshotade hackspetten.

I projektområdet vid Nedre Dalälven har två par fått ut fyra ungar vardera, som nu ringmärkts. I Värmland har ett häckande par fått ut tre ungar.

– Det är jackpot, det måste vi vara helnöjda med, säger projektledaren Kristoffer Stighäll som tror att framgången beror på biotoprestaureringar i projektområdena.

Nytt hopp för vitryggig hackspett i Sverige.
Bra resultat av utplanteringar och nya hackspettar österifrån ger nytt hopp för vitryggen i Sverige.

Man har huggit bort gran, gynnat lövskog och skapat mycket död ved. Gott om mat betyder att hackspettarna är i bra kondition när de lägger ägg och att det är lätt att föda upp ungarna.

Ett tredje par vid Dalälven består av en utplanterad hona och en omärkt hanne, troligen en av de nya vitryggar som kom till Sverige i fjol från Ryssland och Finland. I det fallet vet projektet ännu inte om det blivit någon häckning, undersökning pågår.

LÄS MER om vitryggsinvasionen 2015

– De invandrade fåglarna är ettåriga, på gränsen till för unga för häckning. Därför ska man inte ha för mycket förhoppningar på dem i år. Men kanske nästa.

Nytillkomna stationära vitryggar finns i Dalarna, Hälsingland, Norrbotten, Uppland, Västmanland och Värmland. Fåglarna längs norrlandskusten rör sig dock nu och många verkar vara på väg att flyga tillbaka österut.

– Det normala är att hackspettarna rör sig på hösten. Inte redan i maj. Kanske behöver de norrländska lokalerna vara större och mer sammanhängande för att producera tillräckligt med mat.

Kristoffer Stighäll med ett par vitryggsungar under ringmärkningen. Foto: Vitryggsprojektet
Kristoffer Stighäll med ett par vitryggsungar under ringmärkningen. Foto: Vitryggsprojektet

LÄS MER om restaureringar för vitrygg vid Dalälven

Kristoffer Stighäll hade hoppats på fler parbildningar med nya fåglar i år.

– Men man får vara lite tålmodig. Vår förhoppning är att en del nya fåglar rör sig mot de bästa områdena, där vi håller på med restaureringar och utplanteringar, då kanske vi får se ännu fler häckningar nästa vår.

– Det blir också intressant att se utvecklingen i brandfältet i Västmanland. Där har det kommit enormt mycket tretåig hackspett, över hundra par. Hackspettar dras till brandområden som magneter, där finns mycket mat.

LÄS MER om brandområdet i Västmanland

Blir det fler invasioner av nya fåglar österifrån kan projektet på sikt få en annan inriktning.

– I så fall kanske vi inte behöver arbeta lika mycket med utplantering utan ska lägga ännu mer energi på restaurering. Finns det bra områden hittar fåglarna förhoppningsvis dit.

LÄS MER om Naturskyddsföreningens arbete för att rädda vitryggen och dess livsmiljöer

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X