Annons
Grönt ljus i Bryssel för skärpt utsläppskontroll

Utsläppskontrollen ska bli bättre efter skandalen med VW i fjol.

Grönt ljus i Bryssel för skärpt utsläppskontroll

Ny lagstiftning för att täppa igen de luckor som gjort Dieselgate möjlig har tagit sig igenom den första anhalten i Bryssel.
Ansvarige parlamentarikern Christofer Fjellner (M) är lättad.
– Jag är rent av ganska stolt. Vi har fått en bred majoritet i miljöutskottet bakom våra förslag och det är extra bra när vi ska fortsätta förhandlingarna framöver i parlamentet och medlemsländerna.

Efter utsläppsskandalen försöker nu EU-lagstiftarna lappa ihop hålen i lagarna som gjort det möjligt att överstiga de lagstadgade tillåtna utsläppsnivåerna med upp till 1600 procent. Allt för att inte behöva stå en gång till vid skampålen när en ny Dieselgate med europeiska bilar avslöjas i USA.
En av delarna som idag röstats igenom i första anhalten i EU-parlamentet är att se till att dels skärpa reglerna kring hur bilar och lastbilar godkänns för den europeiska marknaden, dels skärpa kontrollen av de fordon som godkänts och de myndigheter som godkänner fordonen.
Förutom skärpt utsläppskontroll och sänkta nivåer för utsläppen, föreslås alltså nya regler för typgodkännanden och marknadsövervakning. Men den främsta lösning som EU-kommissionen föreslog för att skärpa reglerna – mer överstatlig kontroll – lär inte gå igenom.
– Vi har förvisso röstat igenom att det ska införas en ny myndighet som ska ansvara för kontrollerna. Det är jag inte är nöjd med, för det behövs inte fler myndigheter utan mer effektivt arbete. Men det förslaget kommer troligen falla senare, så jag är inte orolig, säger Fjellner.

LÄS MER: Miljöorganisationen Transport and Environment visar att VW släpper ut minst av alla undersökta modeller

Marknadsövervakningen av hur fordonssektorn sköter sig i EU är bristande, bland annat eftersom den är underfinansierad. I miljöutskottet i EU-parlamentet föreslår de nu, utifrån bland annat svensk modell, att en avgift på varje fordon som säljs i medlemsländerna ska införas för att finansiera mer kontroller av fordonen. Men frågan är om förslaget överlever hos de andra lagstiftarna i parlamentet och ministerrådet?
– Ja, det kanske inte blir som vi föreslår exakt, men grundtanken lär överleva och leda till att det faktiskt sker kontroller av de fordon som rullar på vägarna, säger Christofer Fjellner (M).

Anledningen till att mer EU-kontroll förslogs är bland annat det kommit fram att de kontroller som genomförts i vissa medlemsländer varit bristande. Biltillverkarna kan som det är nu välja själva vilka de ska vända sig till, och om ett land har godkänt en modell så gäller det för hela unionen. När sedan misstänkta fel upptäcks i ett annat land så har de bara kunnat vända sig till myndigheten som godkänt modellen från början och uppmana till ytterligare kontroll, men inte vidta egna åtgärder.

LÄS MER: Tidningen Euobserver har följt EU-parlamentets särskilda granskning av Dieselgate under det senaste året.
– Vi föreslår nu dels att modellen ska genomgå en revision hos en annan myndighet var fjärde år, dels att även myndigheterna ska kunna granskas var tredje år och även kunna förlora sin rätt att godkänna bilar. Då kan vi också straffa de som inte sköter sig framöver, avslutar Fjellner.

I nästa led kommer nu en omröstning att ske i inre marknadsutskottet i december och sedan ministerrådets postion, där medlemsländerna enas om sin hållning. Därefter väntar förhandlingar mellan ministerråd, parlament och kommissionen. Enligt tidsplanen förväntas de enas under nästa år.

LÄS MER: Europeiska konsumentsamarbetesorganisationen Beuc beskriver planen med reformen.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter