Strid inom EU efter utsläppsskandalen

Slarv, slöhet och svag myndighetsutövning möjliggjorde utsläppsfusket som gått under namnet Dieselgate.

Men fusket hade kunnat upptäckas redan 2012. Det visar den ettåriga utredning som försökt gå till botten med skandalen.

Grönt ljus i Bryssel för skärpt utsläppskontroll

Ny lagstiftning för att täppa igen de luckor som gjort Dieselgate möjlig har tagit sig igenom den första anhalten i Bryssel.
Ansvarige parlamentarikern Christofer Fjellner (M) är lättad.
– Jag är rent av ganska stolt. Vi har fått en bred majoritet i miljöutskottet bakom våra förslag och det är extra bra när vi ska fortsätta förhandlingarna framöver i parlamentet och medlemsländerna.