Annons
Gädda och abborre vinnare i värmen

Det ser ut att bli bra reproduktion i år för rovfiskar som gädda och abborre i Östersjön.

Gädda och abborre vinnare i värmen

Höga vattentemperaturer slår väldigt olika mot olika fiskar. Kallvattenarter drabbas, särskilt i älvar, men i Östersjön gynnas abborrar och gäddor.

Under sommarens värmebölja rapporterades om uttorkade vattendrag, spiggdöd i Öster­sjön och laxfiskar som inte klarade vandringen uppför älvarna. Men när Statens lantbruksuniversitet, SLU, drog i gång provfiske längs Östersjö­kusten noterades bland annat att abborrynglen var ovanligt stora och många.

– Särskilt ynglen gynnas av varmt vatten, så det ser ut att bli en ovanligt bra reproduktion av abborre och gädda i år. Det är rovfiskar som gått ned på senare år och som är väldigt viktiga för hur kust­ekosystemen fungerar, säger forskaren Ulf Bergström vid SLU:s institution för akvatiska resurser.

Fler rovfiskar som gädda, abborre och torsk kan minska problemen med övergödning genom så kallade trofiska kaskader (se spalten).

I Östersjön kan kallvattenarter som laxfiskar, torsk, sill och skarpsill klara temperaturhöjningar genom att söka sig till större djup.

– De måste kanske lämna områdena som är bäst för födosök, men klarar sig ganska bra ändå.

Torsk och plattfisk kan också missgynnas indirekt av varmare vatten eftersom växtlighet bryts ned snabbare. Mer syre förbrukas och syrebrist kan uppstå, inte bara på djupbottnar utan också på grundare områden.

LÄS MER Fiskeförbud gav snabb effekt

– Men det stora problemet drabbar de fiskar som går upp för att leka i älvar där vattnet är för varmt. Vuxen lax och öring lider av värmen och deras uppväxande ungar dör till följd av att vattendragen torkar ut.

Många fiskevårdsområden stoppade lax- och öringfisket, även för fisk som släpps tillbaka. Ansträngningen och stressen blir för stor i ett varmare och syrefattigare vatten.

LÄS MER Alla fiskar klarar inte att anpassa sig till varmare temperaturer

Ulf Bergström betonar att sambanden oftast är betydligt mer komplicerade än den direkta temperatureffekten.

– Även om en art i sig gynnas av varmare vatten kan någon viktig bytesfisk minska eller andra saker hända som påverkar ekosystemet som helhet.

Dynamiken inom arter påverkas också, när det gäller gädda gynnas till exempel mindre exemplar inom arten medan stora kan få problem.

LÄS MER Fiskestopp för att rädda gäddan

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter