Friska ekosystem en mänsklig rättighet

Rapporten lyfter bland annat fram artrikedom inom sötvattenfisket som viktig för matsäkerheten.

Friska ekosystem en mänsklig rättighet

Biologisk mångfald och friska ekosystem är avgörande för mänskliga rättigheter. Det konstaterar FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljön i en ny rapport.

Det är första gången som en FN-rapport tydligt erkänner att förluster i biologisk mångfald skadar mänskliga rättigheter.

”Biologisk mångfald världen över förstörs och utarmas med allvarliga och långtgående konsekvenser för mänsklig välfärd”, skriver FN:s specialrapportör John Knox i rapporten.

LÄS hela rapporten

Alternativ länk (klicka på E uppe till höger för engelskspråkig version)

Det handlar till exempel om matsäkerhet, tillgång till rent vatten och om biologisk mångfald som resurs för mediciner.

Rapporten lyfter också betydelsen av bevarade naturmiljöer för mental hälsa, immunförsvar och kultur. Ekosystem ska inte överutnyttjas så att ekosystemtjänster som vi är beroende av går förlorade. När det gäller exploatering av naturmiljöer betonar rapporten att de verkliga kostnaderna för förstörda ekosystem alltför sällan räknas in i ekonomiska kalkyler.

Skydd av urfolksrättigheter

Enligt rapporten är stater skyldiga att skydda ekosystem och biologisk mångfald för att skydda mänskliga rättigheter. Till exempel genom att ta hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter av alla projekt och policyer som påverkar biologisk mångfald och genom att respektera och skydda rättigheter för urfolk och andra som är särskilt beroende av och kvalificerade att ta hand om naturresurser. Rapporten ger också rekommendationer för företag och miljöorganisationer.

Under 2017 kommer specialrapportören att arbeta med att utforma praktiska riktlinjer som kopplar mänskliga rättigheter till miljön. En resurs som redan tagits fram i samband med arbetet är webbplatsen environment-rights.org med stöd och information för aktivister inom området miljö och mänskliga rättigheter.

Våld mot miljökämpar

Rapportören har tidigare beskrivit det ökande våldet mot människor som försvarar miljön och rapporten efterlyser ökat legalt skydd för dem och för rätten att uttrycka åsikter. Information i miljöfrågor ska också vara allmänt tillgänglig.

LÄS om miljökämpar världen över som möter en hårdnande verklighet

IUCN, Internationella naturvårdsunionen, välkomnade rapportens erkännande av kopplingen mellan mänskliga rättigheter och biologisk mångfald:

— Människor har rätt att dra nytta av naturen för sin försörjning och för att leva värdiga och givande liv. Det innefattar till exempel rätten till mat för denna och kommande generationer, rätten till vatten och bostäder, hälsa och många andra sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Alla dessa rättigheter är beroende av fungerande ekosystem och biologisk mångfald, säger IUCN:s generalsekreterare Inger Andersen.

I rapporten noterar John Knox också att även om fokus ligger på ekosystemens betydelse för människor så har den biologiska mångfalden inneboende värden som inte täcks in av människorättsperspektivet.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X