Annons
Försvarar dem som försvarar

Linus Gardell tycker generellt att klimataktivister får utstå en oproportionerligt stor mängd hat och hot. Foto: Jens Solvberg

Försvarar dem som försvarar

Linus Gardell är advokaten som brinner för demonstrationsfriheten. När klimataktivister åtalas för att nyttja den så står han i första ledet, till deras försvar.

Isande vindar viner mellan husen i korsningen mellan Kungsgatan och Sveavägen i Stockholm. Det faller enstaka snöflingor från en ljusgrå himmel på försvarsadvokat Linus Gardell. Han har försvarat ett antal klimataktivister som demonstrerat på just denna plats. Ståendes bland bilarna som susar förbi gestikulerar han med händerna och förklarar orimligheten i att aktivisterna åtalades.

– Här hade man enkelt kunnat köra en kort omväg för att ta sig förbi.

Linus Gardell är upprörd. Upprörd över en ökad kriminalisering av fredliga demostrationer.

Läs också: Att störa för att höras

– Nu kan man tydligen bli misstänkt, och till och med åtalad med risk för fängelse, för att ha demonstrerat fredligt vid en vanlig gatukorsning i Stockholms innerstad för att uppmärksamma den akuta klimatkrisen. Det är en plats där i princip alla första maj-demonstrationer går förbi, där alla möjliga sorters demonstrationer äger rum.

Han tycker generellt att klimataktivister får utstå en oproportionerligt stor mängd hat och hot.

– Jag undrar om det är någonting som pågått under en längre tid. Jag tänker tillbaka på begreppet trädkramare, att det uttrycks hat och hot mot någon som kramar träd. En person som utrycker kärlek och som jobbar för att vi ska visa respekt mot natur, miljö och människor får utstå hat för det. Det är i sig så svårt att förstå.

Läs också: Aurora kan lyftas till HD 

Linus Gardell tycker generellt att klimataktivister får utstå en oproportionerligt stor mängd hat och hot. Foto: Jens Solvberg

Friad man från mord

Vi tar det från början. Linus Gardell är en 41-årig försvarsadvokat från Stockholm. Vi träffas ett stenkast från korsningen, i värmen på hans kontor. Linus röst ljuder ur hans telefon. Han håller på att färdigställa en Tiktok till sina 14 000 följare om vad man som intagen får ta med sig in på en anstalt.

– Jag försöker sprida information om juridiken. En form av folkbildning kan man säga. Jag vill även bidra till att humanisera personer som behöver avtjäna fängelsestraff. Att försöka möta den massiva diskurs som råder där man avhumaniserar personer som är misstänkta för brott, säger han.

Han har länge brunnit för rättighetsfrågor. Under sin tid som juriststudent lade han parallellt ner över 1 000 timmar på att få en person som dömts till mord på felaktiga grunder friad. Genom gediget arbete kunde han tillsammans med en advokatbyrå belägga detta, och 2012 vann de framgång.

– Det var stort. Jag åkte bland annat till USA på eget bevåg för egna medel för att försöka hitta expertiskunskap där att använda mig av. Jag lärde mig att jobba kreativt och hitta bevisning själv.

Läs också: Olydnad för klimatet

Efter studietiden har han fortsatt att stå upp för vad som enligt honom är principiellt viktiga frågor. Han har bland annat försvarat ett tiotal klimataktivister.

Han säger att de döms hårdare än andra demonstranter, eftersom den så kallade sabotagebestämmelsen har börjat tillämpas i dessa fall. Det innebär, till skillnad från till exempel brotten ohörsamhet mot ordningsmakt och störande av trafik, att fängelse finns med i straffskalan (läs mer i Sveriges Natur 4-2022).

– Det är personer som fredligt och relativt kortvarigt vill nå ut med sitt budskap och gör det på ett lugnt sätt, med plakat och sång. Att då kriminalisera det agerandet som sabotage är enligt mig oproportionerligt.

Läs också: Så påverkar du lokalt

Brinner för demonstrationsfriheten

Sabotagebestämmelsen kom till mitt under andra världskriget. Den riktade in sig på allvarligare form av skadegörelse, inte enbart att trafiken påverkas, enligt Linus Gardell.

– Polisen har ett stort antal rättsliga medel tillgängliga för att hantera störningar av trafik. Det här är sedan årtionden en möjlighet. Att man då ska döma folk till fängelse för att de demonstrerar, det är någonting nytt.

Han känner inte till att sabotagebestämmelsen har tillämpats i andra demonstrationsfall än just de som rör klimataktivism.

– Men det ligger i sakens natur att även om klimatdemonstranter är först med att drabbas så finns det ingenting som hindrar att det nästa gång är demonstranter med ett annat budskap som dras med, säger han.

Enligt Linus Gardell kan demokratin vara i fara.

– Vi kan hamna i en situation där den undermineras, genom att vi har en kriminalisering där det kort och gott är så att om du påverkar trafiken riskerar du att få fängelse. Det tror jag aldrig var tanken med den här bestämmelsen.

Det är tydligt att Linus brinner för demonstrationsfriheten. Men vad han personligen tycker om klimatfrågan vill han inte uttala sig om.

– Jag lägger aldrig in mina egna personliga värderingar i mitt arbete, precis som en läkare inte skulle göra det under en operation. Men det jag kan konstatera är att 1 944 forskare har gått ut och skrivit en debattartikel som understryker att den akuta klimatkrisen är ett pågående hot mot vår civilisation.

Läs mer: Juridik som förändrar

”Vi måste agera nu”

Han tycker inte att det handlar om framtiden, utan om något som sker nu.

– Samtidigt finns det en klimatpanel tillsatt av FN som samlar hela världens forskningsläge. Den konstaterar att det finns alternativ för att avvärja hotet. Men situationen är akut. Vi måste agera nu. Om vi inte gör det kommer det att få oöverskådliga och oåterkalleliga effekter. Det är inte min personliga åsikt, utan ett notoriskt faktum.

Med detta som grund hävdar Linus klienter att de har agerat inom ramen för en nödsituation. Det vill säga att det föreligger en fara som hotar liv, hälsa och egendom. Han drar en parallell till sina juridikstudier. Där användes ett exempel som går ut på att det brinner i ett hus. I huset finns det en katt.

– Då är frågan: Får du ta sönder en fönsterruta för att rädda katten? Svaret är ja, om inte dörren är öppen. Om dörren är öppen, om det finns andra alternativa tillvägagångssätt, då får du inte ta sönder fönsterrutan, då är det oförsvarligt.

Men om dörren är stängd, då får rutan krossas.

– I det här fallet så är det planeten som brinner. Samtidigt finns det beslutsfattare på företagsnivå och på politisk nivå, som kan fatta avgörande beslut som kan avvärja den här faran, krossa fönsterrutan och rädda mänskligheten. Men mina klienter som personer kan inte göra det. De kan bara uppmärksamma sina beslutsfattare på detta genom att demonstrera

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X