Annons
Aurora kan lyftas till HD

Ungdomsorganisationen Aurora vill att svenska staten ska ta klimatkrisen på allvar. Bild: Albin Haglund

Aurora kan lyftas till HD

Målet där unga stämmer staten för oansvarig klimatpolitik når nästa fas. Nu vill både Aurora och Justitiekanslern hissa stämningen till högsta instans.

Auroramålet drivs vidare mot ett avgörande. Ungdomsgruppen går under måndagen i svaromål på Justitiekanslerns yttrande om att målet bör avvisas. Delar av målet kan i nästa fas hamna hos Högsta domstolen, HD.

Parternas står långt ifrån varandra i sak. Aurora vill utkräva rättsligt ansvar av staten för oansvarig klimatpolitik och att man är på väg att ”elda upp vårt enda hem”. Citatet hämtat ur en debattartikel från Aftonbladet idag, samma dag som gruppen ger svar på statens yttrande om att hela målet bör avvisas.

– Vi unga har inte råd att vänta, skriver Anton Foley och Greta Frisk, talesperson respektive juridisk koordinator i gruppen.

Läs mer: Klart att Aurora får stämma staten

Blir processfråga

Justitiekanslern (JK) för statens talan och hävdar (i en inlaga den 21 juni) att stämningen bör avvisas eftersom statsskicket begränsar domstolarnas makt att bestämma över riksdag och regering. JK anför också tekniska grunder som skäl för en avvisning.

Parterna tycks, på olika grunder, ändå vara överens om är att Högsta domstolen (HD) skulle kunna lösa upp knutar i processen. Aurora föreslår att processfrågorna hissas direkt upp i HD ”om staten inte medvetet vill försena processen” och befarar att en kostsam och långdragen process i tre instanser annars väntar.

– Hur staten ställer sig till detta säger mycket om huruvida de genuint välkomnar rättsprocesser som denna eller om de föredrar att fortsätta köpa tid med tekniska invändningar, skriver Anton Foley och Greta Frisk.

JK vill att frågor om talan ska hänskjutas till HD innan tingsrätten tar ställning till avvisning eftersom frågan om maktfördelning mellan domstolar och de folkvalda då aktualiseras.

”Vi kastas under bussen”

Nacka tingsrätt och rådmannen Olof Roos får nu ta ställning till i viken ordning processen ska framskrida. Att HD får ett ord med i laget verkar ändå sannolikt.

– Man kan förmodligen inte hissa hela målet till HD och då får man specificera vilka frågor man vill ha svar på, säger Olof Roos.

Staten beskriver Auroras yrkanden och påståenden som ”vaga”, ”subjektiva” och ”abstrakta”. Svensk rätt medger inte någon rätt till så kallad ”abstrakt normprövning”, säger JK.

Den här approachen har verkat som tändvätska på Aurora, som kallar statens påstående för ”svindlande”. Forskningen visar med önskvärd tydlighet hur unga kommer att fara illa av klimatkrisens konsekvenser, säger Aurora.

– Att staten, mitt i brinnande klimatkris, slåss med näbbar och klor för att försvara business as usual och rätten att fortsätta kasta vår generation under bussen hör hemma i en dystopi.

JK har sagt sig ha mer bevisning, men avvaktar tingsrättens besked om den fortsatta handläggningen först.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X