Annons

Projektet "God politisk påverkan" startades år 2020 och handlar till stor del om att öka kunskapen om miljölagstiftningen, och särskilt om överklagandeprocesser.

Så påverkar du lokalt

Hur yttrar man sig i politiska ärenden och överklagar myndighetsbeslut? Naturskyddsföreningen Sörmland har utbildat medlemmar och kretsar i hur miljöarbete kan påverkas lokalt.

Illustratör Jens Magnusson

”God politisk påverkan” heter projektet som länsförbundet startade 2020, efter att under flera års tid ha sett brister i tillämpningen av miljölagstiftningen i Sörmland. Man ansåg att rätten till överklagande behövde synliggöras och att behovet av juridisk kompetens på lokal nivå var stort.

– Medlemmar behöver personer att bolla frågor med när de vill överklaga beslut, detaljplaner, dispenser eller annat, säger MaryAnn Fargo, som är sakkunnig inom miljöbalken och en del av projektgruppen.

Behövs mer stöd

Föreningens medlemmar har kunnat delta på temautbildningar där fokus varit hur miljöbalken kan användas som verktyg. Med föreläsningar inriktade på strandskyddsärenden, detaljplaner och avverkningsanmälningar har de lärt ut hur en ideell miljöorganisation kan påverka myndighetsbeslut. Länsförbundet har parallellt drivit egna ärenden i Sörmland och fått tips av medlemmar om beslut värda att ifrågasättas.

– Man kan påverka otroligt mycket på lokal nivå, allt från enskilda ärenden till komplexa samhällsutvecklingar. Men det skulle behövas mer juriststöd ute i landet. Allt fler i folkrörelsen känner att de vill vara med och påverka, men vet inte vad eller hur de ska göra, säger MaryAnn Fargo.

Medlemmar från hela landet välkomnades

Från början var det tänkt att fokusera på Sörmland, men när pandemin gjorde intåg blev mötena digitala och man såg ingen anledning att begränsa sig till länet utan bjöd in nationellt. På så sätt nådde man medlemmar från flera kretsar runt om i landet.

– Det har inneburit ett nätverksbyggande mellan aktiva i folkrörelsen. Flera av dem som kom på föreläsningarna tog med sig egna problem, och vi gav coachning i hur man tar ärenden vidare. En krets frågade om hotad tätortsnära skog som vi gav råd om. Vid nästa tillfälle hade de lyckats påverka och det hela var löst, berättar Karl-Axel Reimer, ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland och projektets ledare.

Nätverkandet med flera lokala kretsar beskriver han som en central del.

– Projektet har tydligt visat behovet av att stärka den lokala folkrörelsens politiska påverkan. Det finns stort behov av den här typen av utbildning och juridiskt stöd. Att det sker på lokal nivå, krets till krets, gör att vi stärker nätverken och sannolikt får vi fler aktiva medlemmar.

”Det är inte fult att överklaga”

En händelse som sticker ut och beskrivs som epokgörande var när en avverkningsanmälan i ett område med skyddsvärda arter godkändes. Länsförbundet överklagade – och fick rätt. Domen ledde till att avverkning i delar av området förbjöds.

Efteråt skrevs en betydligt mer omfattande samrådsredogörelse för den övriga avverkningsanmälda ytan.

– Det tycks ha påverkat Skogsstyrelsens generella handläggning. Överklagande är ett skarpt redskap, det handlar om att vi ska få det skydd av naturen och den miljöhänsyn som är beslutad i lagstiftningen, säger Karl-Axel Reimer.

Läs mer om projektet här. 

– Viktigt att lyfta är att det inte är fult att överklaga. Jag ser det både som föreningens rättighet och skyldighet att ta på sig ansvaret och agera när det finns skäl till det, säger MaryAnn Fargo.

Projektet är i färd med att avrundas, men föreläsningarna är tillgängliga i efterhand. På gång är även ett nytt e-learningverktyg om lokal påverkan, som på rikskansliets initiativ syftar till att stötta engagerade och som främst vänder sig till dem som inte sysslat så mycket med påverkansarbete tidigare.

– Det kompletterar Sörmlands projekt väldigt fint. De fokuserar på miljöbalken medan det här är mer grundläggande, säger Ida Wahlund, verksamhetsutvecklare på Naturskyddsföreningen. Hon hoppas att verktyget ska inspirera kretsar till att börja nosa på lokal påverkan.

Illustratör Jens Magnusson
Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X