Flygökningen bromsar upp efter sommaren

I den senaste flygstatistiken från Transportstyrelsen ökar antalet flighter mellan augusti och september något, samtidigt som antalet passagerare minskar. Foto: Getty

Flygökningen bromsar upp efter sommaren

Under sommaren 2021 ökade flygande i Sverige kraftigt, från de extremt låga nivåerna under covid-19-pandemins första 12 månader. Men efter sommaren har ökningen stannat av. Både antalet flygresenärer och antalet flygningar ser just nu ut att plana ut på en lägre nivå än före pandemin.

I den senaste flygstatistiken från Transportstyrelsen ökar antalet flighter mellan augusti och september något, samtidigt som antalet passagerare minskar. Det är i linje med hur det brukat se ut i september månad under åren närmast före pandemin. Totalt gjordes omkring 1,3 miljoner resor under september, att jämföra med de drygt 3 miljoner som varit väntat utan pandemi, om de senaste årens sakta nedåtgående trend hade stått sig.

Utvecklingen skiljer sig mellan olika flygplatser, ofta beroende på att flyglinjer öppnat eller lagts ner. Så fick till exempel flygtrafiken i Kalmar län en kraftig skjuts av en ny linje till Frankfurt i maj och Ronneby en motsvarande utveckling av en ny Tysklandslinje i september.

Svenskarnas flygpaus har nu varat tillräckligt länge att ge en märkbar effekt på de totala utsläpp av växthusgaser. I början av året analyserade Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X