Fiskodling i öppna kassar döms ut

Fiskodling i öppna kassar döms ut av Miljööverdomstolen som inte varande bästa möjliga teknik.

Fiskodling i öppna kassar döms ut

Fiskodling i öppna kassar leder till övergödning och är inte bästa möjliga teknik. I flera fall har nu sådana odlingar fått avslag i Miljööverdomstolen. Framtidens fiskodlingar kanske kommer att ligga på land istället.

Mark- och miljööverdomstolen dömer ut fiskodling av regnbåge i öppna kassar i flera olika mål om fiskodlingar vid Höga kusten, bland annat vid Ömnefjärden och Mjältösundet. Odlingarna får fortsätta under en avvecklingsperiod på tre år, men måste sedan tas bort.

Domstolen anser att öppna kassar inte är ”bästa möjliga teknik” eftersom systemet inte medger någon uppsamling av foderrester eller fekalier från fiskarna. Utsläppet av övergödande närsalter blir jämförelsevis stort och det enda sättet att minska utsläppen är att minska produktionen. De aktuella fiskodlingarna ligger också på olämpliga ställen med begränsad vattenomsättning. Resultatet har blivit problem med övergödning lokalt.

– Det får absolut anses vara en seger att fiskodlingarna ska avvecklas, även om vi förstås helst hade sett en kortare avvecklingsperiod. Sportfiskarna har i sitt överklagande tryckt hårt på frågan om bästa tillgängliga teknik, vi är därför mycket nöjda med att domstolen i de här fallen inte godtar odling i öppna kassar. I andra länder finns flera exempel på att landbaserad fiskodling kan vara lönsamt, till exempel i Danmark och Kanada. Östersjön är redan hårt belastad av övergödning och dessa fiskodlingar som ger utsläpp motsvarande ett flertal större reningsverk hör inte hemma här, säger Christina Lindhagen, sakkunnig på Sportfiskarna.

Naturskyddsföreningens Länsförbund i Västernorrland och Höga kusten- Ådalarnas Naturskyddsförening var med och överklagade tidigare tillstånd från miljödomstolen att bedriva fiskodlingarna. Tillstånd som nu Miljööverdomstolen förlängt bara under avvecklingstiden. Målet är prövat till högsta instans och kan därmed inte överklagas.

Domarna innebär att det blir svårare att anlägga fiskodlingar med öppna kassar i sjöar och hav. Framtidens fiskodlingar kanske kommer att ligga på land i stället.

Läs mer om fiskodling på land

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X