Finska jättekärnreaktorn i Olkiuloto dröjer

Kärnkraftsverket i Olkiuloto i västra Finland. Starten av reaktor 3, till vänster i bild, har dragit ut på tiden – igen. FOTO: Getty Images

Finska jättekärnreaktorn i Olkiuloto dröjer

Den finska kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 skulle varit igång i maj 2009. Men förseningarna bara fortsätter.

Den finska reaktorn Olkiluoto 3 började byggas 2005. Men den är nu minst tolv år försenad, kanske mer. Den är en av världens största reaktorer, som byggs av ett tysk-franskt konsortium.

”Tillförlitlig grön energi” skriver Industrins Kraft TVO på sin hemsida. Och ”Vi är TVO – ett kärnkraftsföretag som agerar för klimatet”.

Grön eller ej, den har inte levererat en enda kilowattimme under åren 2009-2020 och det är oklart även för 2021.

I höstas var planen att reaktorn skulle laddas med uranbränsle januari 2020, anslutas till nätet i april och vara i full drift i juli. Det reviderades i december till att uranbränsle skulle laddas i juni, nätanslutning i november och full drift mars 2021.

LÄS MER: Bakslag för kärnkraften över hela världen

Den 20 april meddelade Industrins Kraft TVO, som ska driva reaktorn, att det inte finns något datum för när bränsle ska laddas.

Skandalbygget förorsakade en tvist mellan TVO och den fransk-tyska leverantören. De stämde varandra på miljarder euro. Den tvisten vann TVO som fick ett skadestånd på 450 miljoner euro. Plus 20 miljoner euro för varje månads försening från januari 2020.

TVO har inte fått någon ytterligare information från leverantören om när reaktorn kan ladda bränsle.

– Vi väntar fortfarande på svar, skriver Pasi Tuohimaa, kommunikationschef vid TVO i ett mejl till Sveriges Natur.

– Det är i alla fall säkert att det inte blir i juni, skriver han.

Säkerhetsfrågor inte lösta

Flera stora säkerhetsfrågor är fortfarande inte lösta, upger Mika Johansson, projektledare för tillsyn av Olkiluoto 3 vid den finska motsvarigheten till Strålsäkerhetsmyndigheten – Strålsäkerhetscentralen, STUK, – till Sveriges Natur.

Ett handlar om vibrationer i rör, för vattenbehandling. Men kanske är problemet snart löst.
– Vibrationerna har minskat, men beräkningar återstår, och frågan är fortfarande öppen.

Eftersom rören är en del av primärkylningen är det förstås viktigt, säger Mika Johansson.
Primärkylning betyder det vatten som forsar förbi det radioaktiva bränslet. Om kylningen upphör så blir bränslet allt varmare tills det smälter, även om kedjereaktionen stoppas snabbt.
En annan fråga som också berör primärkylningen gäller en trasig tryckventil. Metallurgiska undersökningar pågår fortfarande.
– Man vet inte varför den är trasig, säger Mika Johansson.

Alla frågor måste lösas i sommar

STUK väntar också på en rapport om kontrollrumssystemet, efter en ny testkörning. Systemet omfattar allt från hårdvara för att visa information till utbildning av kontrollrumspersonal.

Det har också funnits fel på dieselaggregat för reservkraft.

– Men där finns en färdplan, säger Mika Johansson.

Alla dessa och även några mindre frågor måste vara klara innan TVO får tillstånd från STUK att ladda reaktorn.

För att reaktorn ska vara i full drift i mars 2021 måste alla frågor lösas under sommaren, inklusive STUKs granskning.

Går det?

– STUK uttalar sig aldrig om verkens tidplaner, säger Mika Johansson.

LÄS MER: Kärnkraftsutbyggnad fördröjer klimatomställning

Läs mer om kärnkraft:

Mer kunskap om gjutjärn behövs inför slutförvaret
Dags att folkbilda om el
Studie: Kärnkraft tränger undan sol och vind
Ämnen:
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter