EU förbjuder nervgiftet klorpyrifos

EU förbjuder nervgiftet klorpyrifos

EU har röstat igenom ett förbud mot det skadliga bekämpningsmedlet klorpyrifos. Konsekvensen blir troligen att regleringarna för livsmedel som importeras från länder utanför EU också kommer stramas åt.

Skribent Emma Ugge

Bekämpningsmedlet klorpyrifos har länge varit förbjudet i Sverige, men eftersom medlet fortfarande har varit lagligt i flera länder både inom och utanför EU har resthalter av medlet upptäckts i flera importerade varor. I Sverige bär var femte citrusfrukt spår av det farliga bekämpningsmedlet, enligt Livsmedelsverkets stickprovskontroller. Det är en riskfylld siffra då Efsa, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, slår fast att det inte går att fastställa några säkra gränsvärden för människor, med bakgrund i att en ny studie visar att alla testade doser av klorpyrifos ger skador på nervsystemet. Medlet kan också orsaka fosterskador och skada barns kognitiva utveckling. Dessutom kan höga doser ge akuta effekter som illamående, magsmärtor och huvudvärk.

Nu förbjuder EU bekämpningsmedlet, ett beslut som innebär att både användning och försäljning av bekämpningsmedlet blir olagligt. Förbudet träder i kraft under våren 2020, vilket innebär att frukt och grönt producerat inom EU fortfarande kan innehålla klorpyrifos fram tills dess.

Stramare regleringar för varor producerade utanför EU

I dagsläget kommer närmare 30 procent av all importerad frukt i Sverige från länder utanför EU. Nästa steg för EU blir därför att sätta ett gränsvärde för vad som accepteras som resthalter, MRL- värde, i importerade varor. Livsmedelsverket menar att gränsvärdet med stor sannolik kommer sänkas till den lägsta standardnivån så snart som möjligt, vilket i teorin gör det omöjligt för odlare i andra länder att använda klorpyrifos om de importerar sina livsmedel till EU. Därigenom kommer konsumenter inte längre utsätts för klorpyrifos, skriver de.

Men Peter Bergkvist på Kemikalieinspektionen menar att det är mer komplicerat än så att undkomma ämnet helt.

– Det beror på i vilken utsträckning enskilda medlemsländer i EU ger dispens för begränsad fortsatt användning av ämnet och hur effektiv kontrollen är av produkter som förs in till Europa.

Varor som överskrider MRL-värdet för förbjudna bekämpningsmedel fastnar nämligen regelbundet i de årliga stickprovskontrollerna.

Vill du vara helt säker på att inte få i dig nervgiftet klorpyrifos eller andra skadliga bekämpningsmedel bör du välja ekologiskt. Ekologiska produkter får inte innehålla kemiska bekämpningsmedel överhuvudtaget, och det gäller ekologiska produkter från alla länder.

Skribent Emma Ugge
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X