En tredjedel av Europas landsbygd är bullerstörd

Trafik och industri inkräktar allt mer på tysta naturområden i Europa.

En tredjedel av Europas landsbygd är bullerstörd

Ljudföroreningar är ett växande europeiskt miljöproblem. Transporter och industri är huvudkällorna och bullret skadar både människors hälsa och ekosystemen.

En tredjedel av Europas landsbygd påverkas av ljudföroreningar orsakade av mänskliga aktiviteter enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA). Rapporten rekommenderar ökat skydd för områden som ännu inte är ljudstörda.

EU-direktivet END (Environmental Noise Directive) definierar tysta områden utanför städer som ostörda av oväsen från trafik, industri och fritidsaktiviteter. Rapporten ”Quiet areas in Europe” är den första skattningen av sådana möjligt tysta områden på den europeiska landsbygden.

LÄS hela rapporten

Enligt rapporten kan ungefär 18 procent av Europas yta betraktas som tyst, medan 33 procent är potentiellt störd av ljudföroreningar. Faktorer som befolkningstäthet och transporter är avgörande, liksom avstånd till kuster, höjdförhållanden och landanvändning.

Sverige, Finland, Island och Norge har flest tysta områden, men även delar av de alpina områdena och medelhavskusten har en hög andel tysta områden. De mesta ljudstörda områdena finns i länder med hög befolkningstäthet som Belgien, Luxemburg och Nederländerna.

Möjligt tysta och bullerstörda områden i Europa enligt tystnadsindexet QSI.

Ungefär 27 procent av Europas skyddade Natura 2000-områden har fortfarande stora tysta områden, men en femtedel av de skyddade områdena utsätts för höga ljudnivåer. Enligt rapporten kan mer göras lagstiftningsvägen för att begränsa ljudföroreningar i dessa områden. Här finns stora vinster för hälsa och miljö att hämta.

Enligt en beräkning av EEA 2014 utsätts minst var fjärde europeisk medborgare för vägbuller över EU:s gränsvärden. Det människoskapade bullret har också skadliga effekter för vilda djur, exempelvis för arter som använder akustisk kommunikation för att söka föda och partners.

LÄS MER om hur trängselskatten minskar trafiken i Stockholm

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter