Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Annons
En tredjedel av all mat slängs
Mat som kastats i soptunnor.

En tredjedel av all mat i världen slängs. FOTO: Petrr, Wikimedia

En tredjedel av all mat slängs

Varje år slängs eller förstörs runt 1,6 miljarder ton mat i världen. Det är drygt en tredjedel av all mat som produceras och motsvarar cirka 50 ton mat i sekunden. Samtidigt ökar antalet undernärda i världen och var 2017 uppe i 821 miljoner, enligt data från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

Värre lär det bli om inget snart görs, enligt en ny analys av den amerikanska konsultgruppen Boston Consulting Group. Matsvinnet ökar enligt den i en alarmerande hastighet och ser nu ut att växa med en tredjedel till 2030, eller till 2,1 miljarder ton matavfall årligen.

Om FN:s globala hållbarhetsmål att till 2030 halvera det globala matsvinnet ska kunna infrias krävs drastiska åtgärder av flera skäl. När det gäller miljön står matsvinnet idag för cirka åtta procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Överproduktionen innebär också att land- och naturresurser, som vatten och energi, förbrukas i onödan. Rent ekonomiskt handlar det om enorma summor. Bara dagens matsvinn värderas i analysen till drygt elva biljoner kronor årligen.

Mer fryst, närodlat och säsongsbetonat

I Sverige har matsvinnet totalt sett minskat något de senaste åren och låg år 2016, enligt Naturvårdsverkets senaste statistik, på nästan 1,3 miljoner ton.

I analysen identifieras de viktigaste orsakerna till matsvinnet. I låginkomstländer sker matsvinnet framför allt under produktion och transporter från jordbruken. I höginkomstländer främst hos återförsäljare och konsumenter. Boston Consulting Group för också fram ett antal konkreta insatser som skulle göra stor skillnad. Som att övergå till mer fryst, närodlad och säsongsbetonad mat i butikerna, istället för dagens fokus på färsk mat från hela världen året runt. Den längre hållbarheten hos fryst mat skulle innebära ett drastiskt minskat svinn både under transporter och hos butiker och konsumenter.

Mer fokus på matsvinn

Andra viktiga insatser är att förbättra den digitala matchningen mellan tillgång och efterfrågan i distributionskedjan och att utforma industrins och staternas regelverk kring matvaror och handel så att det blir mer fokus på matsvinn.

Ett annat mer kreativt förslag är att införa en variant på dagens krav- och rättvisemärkning som kopplas till företags insatser för att minska sitt matavfall. En slags ekomärkning som medvetandegör kunder om matsvinnets konskevenser och uppmuntrar dem att välja ansvarsfulla företag.

Länk till Boston Consulting Groups analys

LÄS MER: Hundar och katter står för stora klimatutsläpp 

Vad tycker du man ska göra för att stoppa matsvinnet? Kommentera gärna på Sveriges Naturs Facebooksida.

Läs mer om livsmedel

Små frön med stor betydelse
Nytt ljus över hönsens liv
Svenska baljväxter klimatsmart lösning
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter