Annons
”Debatten har blivit en ekokammare”

Debatten om äganderätt i skogen har förts av ett begränsat antal aktörer med samma åsikter, enligt forskarna. Foto: Getty

”Debatten har blivit en ekokammare”

Budskapet att äganderätten är under attack har förts fram under några år i skogstidningar och regionala tidningar utan särskilt mycket mothugg, enligt historiker Anna Sténs vid Umeå universitet.

Anna Sténs och forskarkollegan Erland Mårald har studerat debatten om äganderätt i tryckta medier 2014-2017.

− En av våra slutsatser är att debatten under denna tidsperiod blev en ekokammare, ett begränsat forum där samma åsikter ekade. Ett begränsat antal aktörer förde fram ett begränsat antal åsikter.

Debatten fördes framför allt i skogstidningar och i regionala tidningar med konservativ inriktning. I s-märkta tidningar från samma län skrevs nästan ingenting om äganderätten och inte heller i riksmedia.

− Det var kanske inte så förvånande men det var intressant att varken skogsbolag eller miljörörelse gav sig in i debatten, utan bara företrädare för enskilda skogsägare.

De hot mot äganderätten som lyftes i de här diskussionerna var framför allt nyckelbiotoper, artskyddsförordningen, naturreservat och allemansrätten. Tonläget har varit uppeldat, delvis  populistiskt och bygger på konservativa idéer om äganderättens helgd och gränser, enligt Anna Sténs.

− Jag tror inte att polariseringen i den här frågan gynnar någon egentligen. Myndigheter, skogsägare och miljöorganisationer måste jobba för att skapa legitimitet och stolthet över naturvärdena, annars blir det nog lätt att de göms undan.

Sveriges Natur granskar omvänd naturvårdsgallring

LÄS MER: Striden om skogen
LÄS MER: Ingen fälld för brott mot naturvårdsparagrafen
LÄS MER: Tjänstemän hotas till tystnad
LÄS MER: Skogsägande väcker starka känslor
LÄS MER: Vägrade hugga nyckelbiotop – blev av med jobbet

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X